“Biten yılın olumsuzlukları son bulsun, yeni yıl bereketleriyle başlasın”

Hahambaşı Rav İsak HALEVA’nın ROŞ AŞANA MESAJI

“Biten yılın olumsuzlukları son bulsun, yeni yıl bereketleriyle başlasın”

“Tihle Şana Vekilelotea, Tahel Şana Uvirhotea”

Değerli Dindaşlarım,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, her yeni zaman birimi genelde neredeyse tüm insanlar, özelde de biz Musevi inançlılar için yepyeni özlemler, yepyeni umutlar beslenirken, Yüce Tanrı’mızdan bağışlanma dilendiği ve O’na en içten dileklerimizin yöneltildiği fırsatlardır.

Yeni bir yılın eşiğinde bulunduğumuz bugünlerde sizlere hitap ederken mesajıma dinsel geleneklerimizin bu konudaki en iyi dileklerinden biriyle başlamak istedim:

“Biten yılın olumsuzlukları son bulsun, yeni yıl bereketleriyle başlasın”

Dinsel ön kabullerimize göre sıradan bir takvim dönemi başlangıcı olmaktan ziyade; geçmiş dönemlerdeki yaşamımızı gözden geçirip bir tür vicdan muhasebesine girişme ve geleceğe yönelik olarak hayatımızı kutsal Tora’mızın bizlere gösterdiği çerçevede düzenleme fırsatını telkin eden ‘Roş Aşana’ ve izleyen günlerdeki ‘Yom Kipur’, ‘Sukot’, ‘Şemini Atseret’ ve ‘Simhat Tora’  ile Tişri ayı Musevi takviminin ruhaniyet ve ibadetle dolu bir ayıdır.

“Ayom Arat Olam, Ayom Yaamid Bamişpat”

“Evrenin var edildiği gün bugündür, bugün yargı önündeki gündür.”

Aslında bir ay öncesinden başlayarak ‘Selihot’ ibadetleriyle nefsimizi manevi bakımdan hazırladığımız bu ortamda siz değerli kardeşlerimin,

“Pen Zeman Yagbieha Veram Levaveha Begoveha”

“Zaman içinde yükselsen de gönlün kibire kapılmasın”

ilkesi uyarınca, Yüce Tanrı’nın bağışlayıcılığını hak etmek adına dinimizin gereklerini tam olarak ve tevazuuyla yerine getireceğinden kuşku duymuyorum.

Sevgili Kardeşlerim,

Küçülmekte olan ve yaşlı bir toplum olarak tanımlanabilen cemaatimizde vakıf, kurum ve kuruluşlarla, mali kaynakların olduğu kadar insan kaynaklarının da şartların elverdiği en akılcı bir biçimde yönlendirilip yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda özverili çabalarda bulunan Cemaat Başkanımızla tüm yöneticilerimizin çalışmalarını takdirle izliyor ve kendilerini dualarımla destekliyorum.

Dileğim; cemaatimizin her mensubunun bu çabalarda gönülden paydaş olması, gerek maddi, gerek manevi, gerekse çabalarıyla güçlü bir destek vermeleridir.  Fertlerimiz arasında;

“Ahava Veahva, Şalom Vereut /Sevgi ve Kardeşlik, Barış ve Dostluk”

Olduğu müddetçe her durumda varlığımızı koruyup güçlendireceğimizden hiç şüphem yoktur.

Aslında yeni yıl vesilesiyle ülkemiz, ulusumuz ve bütün dünya halkları için barış huzur ve esenlik dilemek, dargınların barıştığı, açların doyurulduğu, çıplakların giydirildiği bir dünya düzeni için yüce tanrımıza yakarmak da çok isabetli olacaktır diye düşünüyorum.

Bu inanç ve düşüncelerle Roş Aşana ve onu izleyen kutsal günlerin hepimiz için Yüce Tanrı’nın hoşnutluğunu, bağışlayıcılığını ve esenliğini getirmesini, daha nice yılları sevdiklerimiz ve sevenlerimizle birlikte sağlık, huzur, refah ve esenlik içinde idrak etmenizi diliyorum.

Kutsal Tora’mızın dualarıyla.

Tizku Leşanim Rabot

Şana Tova  Umeuşeret.

 

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın
647