OMER SAYIMI: Bilgelik için özgürlük yetmez

Yahudiler Pesah´ta fiziksel özgürlüklerini Şavuot Bayramı´nda ise manevi kurtuluşlarını yaşamışlardır. Tevrat kitabını kabul etmek için manevi bir olgunluğa sahip olmak gerektiğini söyler Yahudi felsefesi...Dolayısı ile Yahudi gelenekleri gereği, Pesah Bayramı´ndan ( Mısır Köleliğinden kurtuluş) Şavuot Bayramı´na (Kutsal Kitap Tora´nın kabul edilmesi, alınması) kadar 49 gün boyunca her Yahudinin kendini manevi olarak eğitmesi bir gerektir.

OMER SAYIMI: Bilgelik için özgürlük yetmez

“….Omeri getirdiğiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın bu yedi hafta tam olmalıdır.Yedinci haftanın bitiminin ertesi gününe ellinci güne kadar sayacaksınız.” (Vayikra 23:15-16)

Şavuot'ta Tora'nın alınışına kadar devam eden bu 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı, geliştirdiği ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne-Tora’ya kavuştuğu süreci belirtir.

Bu yıl Omer sayımına 31 Mart Cumartesi akşamı başlıyoruz.

Kabalist bilgeler, ruhu geliştirme yolunda, Pesah'ın ikinci gecesinden itibaren gün gün sayılan yedi hafta süresince atalarımızın özelliklerini örnek alarak karakterimizi geliştirmeye çalışmamızı önerir: 1.Hafta: Avraam ile Hesed - Sevecenlik, 2.Hafta: Yitshak ile Gevura-Adalet veDisiplin, 3.Hafta: Yaakov ile Tiferet-Ahenk ,Uyumluluk ve Merhamet, 4.Hafta: Moşe ile Netsah- Azim ve Dayanıklılık, 5.Hafta: Aaron ile Hod-Tevazu, 6.Hafta: Yosef ile Yesod-Bağ Kurma, 7.Hafta: David ile Malhut-Haşmet, Egemenlik ve Liderlik. Bunlara 50. günde Keter- İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri de eklenir.

 

Omer Sayım Kuralları ve Omer Sayım Çizelgesi: http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2018.pdf

 

Omer sayarken ruhumuzu geliştirme ve arındırma

Omer saymaya başlarken ruhumuzu da adım adım geliştirmeye başlıyoruz

Pesah ile Şavuot arasındaki yedi haftanın her biri, bir Sefira’yı temsil eder. Tanrı’yı tanımlamak, büyüklüğünü ve yüceliğini tam olarak idrak edebilmek mümkün değildir. Sefira’lar; Tanrı’nın, bu dünyada insanı algılarımızla anlayabileceğimiz nitelikleridir. Birbirini etkileyen yedi tane Sefira, ve bunlara ek olarak üç Sefira ile toplam on Sefira’dan söz edilir.

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi, büyüklük –(Avraam)

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı- (İtshak)

III. HAFTA: TİFERET: Güzellik, uyum, merhamet, ahenk, denge –(Yaakov )

IV. HAFTA: NETSAH: Sonsuzluk, zafer, tahammül, azim, kararlılık, bağlılık, dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe) 

V. HAFTA: HOD: İhtişam, haşmet, titreşim, yankı, anlayış, tevazu, kabul-(Aaron)

VI. HAFTA: YESOD: Asıl, temel, temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

VII. HAFTA: MALKUT: Hakimiyet, krallık, egemenlik, önderlik, yücelik-görkem, onur, saygınlık- (David) 

 

Bunlara, 50. günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri eklenir

Her akşam Omer sayarken, o güne ait sefiranın içindeki lekenin düzeltilmesi, arınma ve ilahi kutsanma ile kutsanmak için dua edilir.  

Not: Omer “gece” sayılır, çünkü Yahudilikte “bir gün”, yıldızların çıkışıyla başlayıp, bir sonraki gece yıldızlar çıkana kadar olan süredir.

 

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

Her gün yapmamız gereken çalışmalar üç noktada ele alınabilir:

a) Tanrı ile İnsan arasında -Ben Adam Lamakom-

b)İnsan ile insan arasında-Başkaları ile-Bin Adam LeHavero

c) İnsanın kendi kendisi ile-Bin Adam LeAtsmo

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

5778-2018 OMER GÜN GÜN  SAYIM ÇİZELGESİ

http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2018.pdf

 

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley


III. HAFTA : TİFERET: Güzellik,uyum,merhamet, ahenk,denge (Yaakov )

5778-2018 OMER GÜN GÜN SAYIM ÇİZELGESİ 

http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2018.pdf

------------------------------------------------------------------------------ 

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

 

III. HAFTA : TİFERET: Güzellik,uyum,merhamet, ahenk,denge (Yaakov )

 

Omer ( 18) – 17 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba günü :Tiferet’in içinde Netsah-Güzellik ve Dengenin içindeki Azim ve Kalıcılık

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Her gün yaptığımız bir mitsva üzerinde düşünmek ve bunun gerçek anlamı üzerine odaklanmak. Bu anlamı içselleştirmek. O kadar ki artık bu anlamla bütünleşmek ve artık bu mitsvayı yaptığımız her seferde bu anlamı doğal olarak hissetmek.

 

Başkaları ile-Ortak bir uzlaşma noktası bularak insanlar arasında barışı sağlamaya çalışmak. İki karşıt iddianın her birindeki içindeki gerçeklerden yola çıkarak yeni bir gerçeklik seviyesi yaratmak.

 

Kendimiz ile- Hayatımızda başımıza gelmiş olan negatif bir duruma, pozitif bir yorum getirmek.

Bir şeye bakış şeklimizi değiştirmek.

Karanlık bir duruma, daimi bir “aydınlatma ayarı” yaratmak.

 

 

Omer ( 19 )—18 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe günü : Tiferet’in içinde Hod- Güzellik ve Uyumun içindeki Tevazu ve Haşmet

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Zaten yapıyor olduğumuz iyi bir davranışı alıp, daha güzel bir hale getirmek.

Mesela dua ederken özel bir giysi giymek, Şabat için daha güzel kandiller almak,


 

Omer ( 17 )—16 Nisan Pazartesi  akşamı ve Salı günü: Tiferet’in içinde Tiferet- Güzellik ve Dengenin içindeki Güzellik ve Denge

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Tefillin’e pe’er =taç denilir. Bu da Tiferet’in köküdür. Tefilin takmak ve tefilin şel roş- başımızdaki tefilinin düzgün olmasına özellikle dikkat etmek.

Aşre’de Poteah el yadeha-Elini aç- kısmını söylerken, Tiferet’i simgelercesine iki elimizi de yukarı doğru kaldırmak.

 

Başkaları ile-Bugün birisinin elini sıkarken, iki elimizle sıkmak.

 

Kendimiz ile-Şu ana kadar “gerçek ve doğru” bildiklerimizi şöyle bir gözden geçirmek. Hep bunları yapmış/yapıyor olmamız, onların kesinlikle “doğru” olduğunu göstermez.

 


 

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı, azim, gayret, sebat,düzen- (İtshak)


 

 

Cuma akşamı önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.


Omer ( 16 )--  15 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü: Tiferet’in içinde Gevura-Güzellik ve Dengenin içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-İnsan vücudu, nazik bir dengeye bağlıdır. Bunu, sabah duasının da bir kısmını oluşturan tuvalet ihtiyacından sonra söylenen Aşer Yatsar-insanı şekillendiren, yoktan vareden-duası ile ifade ederiz. İnsan vücudu kadar karmaşık, ama bir o kadar da uyumlu bir sistem kuran ve bunu devam ettiren Tanrı’nın Hesed’i üzerine yoğunlaşmak.

 

Başkaları ile-İlişkilerimizde sağlıklı sınırlar koymak. Eğer birisine fazla bağımlıysak veya birisi bize fazla bağımlıysa, yeni sınırlar koyarak ilişkiyi geliştirmek.

 

Kendimiz ile-Hayatımızda yapmak istediğimiz ama sürekli ertelediğimiz bir şey varsa, ajandamıza,gerçekleştirme niyetiyle, olmamız gereken o yeri ve zamanını kaydetmek.

 

 

Omer ( 15 )--  14 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar günü : Tiferet’in içinde Hesed- Güzellik ve Dengenin içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Tanrı’ya, bize her gün verdiği meyveler ve tüm diğer yiyecekler için teşekkür etmek. Tamamen aynı besin özellikleri, gri bir hapın içinde de varolabilirdi, ama Tanrı yiyeceklere tat, renk, doku ve koku vermeyi tercih etti. Bu şekilde hayatımıza güzellik, ahenk ve neşe kattı.

 

Başkaları ile-Hoşlanmadığımız kişilerdeki güzellikleri görmeye çalışmak.

Başkalarını dinlemek, duymak. Hoşlanmadığımız kişilerin bile bir görevi olduğunun bilincine varmak.

Beit Hillel der ki: çirkin bir gelinin kocasına, onun güzel olduğunu söyleyin, çünkü kocasının gözünde o, gerçekten de güzeldir. Bu, Tiferet’in içinde Hesed örneğidir.”Gerçek”, iyilik ve nezaket ile daha ılımlı bir hale getirilir.

Tosefos bunu şöyle açıklar: çirkin bir gelinin bile mutlaka güzel olan bir tarafı vardır. İşte o güzelliğe yoğunlaşarak “hesed” ifade edilir.

 

Kendimiz ile-Bu akşam uyumadan, beş dakika boyunca günümüzü film şeridi gibi gözden geçirmek. Çok katı, çok yargı dolu veya kinci bir şeklide davrandığımız bir nokta varsa, durup düşünmek. Daha dengeli ve adil bir tutum ve davranış için ne yapabilirdik?

  

 

Omer ( 14 )--   13 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü: Gevura’nın içinde Malkut- Disiplinin içindeki Hakimiyet ve Saygınlık

 

Hareket Noktaları:

 

        Tanrı ile-Doğanın veya bilmin bir kısmı hakkında bilgi toplamak ve Tanrı’nın yarattıklarındaki muhteşemliğin ve senkronizmin üzerinde düşünmek.

Bugün doğada bir yürüyüşe çıkıp, Tanrı’nın dünyasını seyrederek hayran kalmak ve saygı duymak.

 

 Başkaları ile-Yerini bilmek..Bir soru sorulduğunda, yanımızda o konuda bizden daha ehliyetli bir kişi varsa, bizim bu soruya cevap vermememiz gerekir.

Kuralı kendi koyma yetkisi olan bir Rabi’nin yanında, birine Alahalardan (dini kurallar, takip edilmesi gereken yoldan) bahsedilmez. Bu, hayattaki diğer alanlar için de geçerlidir.

Bir başkası soruya cevap verebiliyorsa veya bizden daha iyi bir tavsiyede bulunabilecekse, sessiz durmayı öğrenmek. 

 

Kendimiz ile-Doğru kararlar alıyoruz, ama bazen bunları hayata geçirmeye gücümüz olmuyor. Kontrol kimde? Beynimizde mi, duygularımızda mı? Duygularımızın ve arzularımızın hakimi olmaya çalışmak. Kontrolü ele almak. 

 

III. HAFTA : TİFERET: Güzellik,uyum,merhamet, ahenk,denge (Yaakov )

 

Cumartesi akşamı önce  Omer sayılır,sonra Avdala yapılır.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Omer (13 )—12 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günü: Gevura’nın içinde Yesod-Disiplinin içinde Bağ Kurma ve Temel Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile- Flörtöz olmamak. Bize ait olmayan bir şeye gözlerini dikip bakmamak.

 

Başkaları ile- Gevura, yapım ve düzeni ifade eder, Yesod, aileyi simgeler. Ailenin en az haftada bir öğünü birlikte yiyeceği şekilde bir düzen kurmak.

İki yüzlülükten kaçınmaya çalışmak. Kendimiz “olmayan” bir şey söylediğimizi fark ettiğimizde, durmak ve kendimizi düzeltmek.

 

Kendimiz ile-Çocuğumuzu displine sokmaya çalışırken veya başka birini azarlarken, bundan kişisel bir keyif almadığımızdan emin olmak.

 


 

 

Omer ( 12 )--   11 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe günü: Gevura’nın içinde Hod- Disiplinin içindeki Tevazu ve Kabul

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Talmud (Kiddushin 30b) der ki, insanın içindeki kötü dürtüler her gün daha çok güçlenir. Tanrı’nın yardımı olmadan bizi cezbeden şeylere karşı direnmek mümkün olamazdı.

Yapmamızı önlediği her günah için ve kötü dürtülerimizi dizginleyecek kuvveti bize sağladığı için Tanrı’ye şükranlarımızı ifade etmek.

 

Başkaları ile-Bir “kahraman” olmak ve başkalarını da kahraman olmaları için teşvik etmek. Başkaları için bir örnek, bir rol modeli oluşturduğumuzun bilincinde olmak.

 İnsanları iyiliğe doğru yönelten bir etki bırakmak.  Tanrı’nın Varlığı’nın dünyada şevkle ve candan hissedilmesini sağlamaları için, başkalarını da cesaretlendirmek.

Kendimiz ile-Tanrı bizimle konuşurken O’nu “duymak”.Talmud (Berahot 5a) der ki, kişi, başına kötü şeyler geldiğinde kendi davranışlarını dikkatlice gözden geçirmelidir. Bunun easas nedenini bulamasak da, yaşanan her kötü olayı kişisel gelişim, büyümek ve ilerlemek için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Tanrı’nın bize yolladığı mesajı anlamaya çalışmak.

 

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi –(Avraam) 

 

Omer ( 10 )--   9 Nisan Pazartesi  akşamı ve Salı günü: Gevura’nın içinde Tiferet-Disiplinin içindeki Güzellik ve Denge

 

 

 

Hareket Noktaları:

 

 

 

        Tanrı ile- Tanrı’nın hayatını şekillendirirken istikrarsız davrandığını hissettiğinde, daha derin bir bakış açısıyla bir tutarlılık, uyum bulmaya çalışmak.

 

Şema’yı söylemek. Şema’nın ilk cümlesi, Tanrı’nın iki ismini bir araya getirir. Bu isimler, hesed ve gevura yı temsil eder. Bu ikisinin de “bir” olduğunu ifade etmek.

 

 

 

Başkaları ile-Bir sorun hakkında çok şiddetli hisler duyuyorsak bile, tepkimizi 

 

Frenlemeye çalışmak.

 

Pirke Avot (1:6)’da Rabbi Yeoşua ben Perahya: “İnsanları iyi bir şeklide yargıla” der.

 

Bugün, insanların davranışlarına farklı bir açıdan bakmak. Belki hakkındaki düşüncelerimizde yanılıyoruz. Hatta kesinlikle haksız oldukları bir durumda bile, onların bu davranışlarını doğrulayabilecek bir yol bulmak. Olayları, onların bakış açısıyla görmeye çalışmak.

 

“Kendini başkasının yerine koymadan, onu yargılama”(Pirke Avot 2:5)

 

 

 

Kendimiz ile-Hayatımızda birbiriyle çakışan iki şey bulmak ve onların arasında bir uyum sağlamaya çalışmak. Bugün, hayatımızdaki bazı çatışma ve çelişkileri anlamaya çalışmak.

 

 

 


Omer (6) -- 5 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günü : Hesed’in içinde Yesod-Sevecenliğin,iyiliğin içinde bağ kurmak,temel kurmak

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Hesed’in içinde Yesod, önceden planlamadan, anında yapılan sevecenlikleri temsil eder. Bugün dua ederken, duanın içine, o anda kim olduğumuzu yansıtan özgün ve benzersiz bir dua dahil etmek.

Kelimelerin sınırlamalarından kaçıp, Tanrı’ya şükranlarımızı müzik, şarkı ve şiirlerle ifade etmek.

Başkaları ile-- Talmud (Succah 49b) der ki, iyilik dolu davranışlar, hayır için yapılan davranışlardan bile daha üst seviyede sayılır. Çünkü iyilik dolu davranışlar, bir eylem gerektirir ve ihtiyacı olmayana, hatta bir ölüye bile yapılabilir.

Birine hiç beklenmedik, ani ve içten gelen bir iltifat yapmak.

Kendimiz ile-Yaptığımız iyilikleri, güzellikleri nasıl ifade ettiğimiz üzerine düşünmek. Basmakalıp bir şekilde mi, yoksa yürekten mi? Bize yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak mı, yoksa hiçbir şeye bağlı olmadan kendi inisyatifimizle mi? Verme şeklimizi, belli kişilere olan gerçek bağlılığımızı gösterecek şekilde nasıl değiştirebiliriz?

Kendimiz ile dış dünya arasına koyduğumuz maskeleri dikkatlice gözden geçirmek. Kişiliğimizin hangi yönlerini başkalarından saklıyoruz? Neden başkalarıyla olan ilişkimizi, bağlantımızı bu şekilde sınırlamayı seçiyoruz?


Omer (5) --  4 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe günü: Hesed’in içinde Hod- İyiliğin içindeki kabul

Hareket Noktaları:

Tanrı ile -Hepimiz eksik olarak yaratıldık, dua ve zorlu bir çalışma süreciyle tamamlanmaya çalışıyoruz. Yemekten (et, tavuk, balık, sıvı, İsrael’de olmayan-yani nar,incir,üzüm,zeytin,hurma harici- meyveler yedikten )sonra söylenen duadaki “bore nefaşot-canlıları yaratansın”kısmının anlamını dikkatlice düşünmek..

Tanrı’ya, bizi eksiklerimizle yarattığı için teşekkür etmek.

Başkaları ile -- Birisi için, onun takdir edeceği bir iyilik yapmak.

Bizim için herhangi bir iyilik yapan herkese teşekkür etmek ve onlarsız tam olamayacağımızı takdir etmek.

Kendimiz ile -Başkalarının yaptığı iyilik ve güzelliklerle hayatımızın daha iyi bir hale geldiğini kendi kendimize itiraf etmek. Ruhlarımız “tek başlarına” durmak için yaratılmamıştır. Kendilerini tamamlayacak diğer ruhlara gereksinim duyarlar.

Doğamızdan gelen kendi kendine yeterlilik (ve ego) hallerimizin üstesinden gelerek birisinden yardım istemek.


Omer (4) -- 3 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba günü: Hesed’in içinde Netsah-İyiliğin içindeki Kalıcılık

Hareket Noktaları:

Tanrı ile--Dua ederken en az bir cümleyi tamamen yoğunlaşarak söylemeye niyet etmek.

Başkaları ile-- Çocuklarla veya öğrencilerle, onların hafızalarından silinmeyecek bir şey yapmak. Abisi veya ablası olmayan birine ağabeylik veya ablalık yapmak.

Kendimiz ile--Ebeveynlerimizin yapmış olduğu ve bizim üzerimizde kalıcı izler bırakmış olan şeyleri düşünmek. İmkanımız varsa, onlara teşekkür etmek.


Omer (3) -- 2 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı günü: Hesed’in içinde Tiferet- İyiliğin içindeki Merhamet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile -Tanrı’nın varlığının daha açık olarak tanınabilmesi için bir şeyler yapmak. Bugün üç konuşmanın içinde Tanrı’nın İsmi’ni kullanmak.

Başkaları ile -- Ölümcül hastalığı olan bir hasta için dua etmek. Herkesi bir gülümsemeyle karşılamak.

Kendimiz ile -- Başkalarının acısına duyarlı hale gelmeye çalışmak. Empati ile başkaları için hayatımızdaki bazı şeylerden feragat etmek.

Durum ne kadar çaresiz görünürse görünsün, ümidini kaybetmemek. Bugün ne olursa olsun, Tanrı’nın Merhameti için dua etmek.

 

Omer (1) -- 31 Mart Cumartesi akşamı ve Pazar günü: Hesed’in içinde Hesed- İyiliğin içindeki Sevecenlik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile -- Tanrı’yı, yarattıklarına bakarak “görmeye” çalışmak. Mısır’dan çıkış ve çıkmış olduğumuz kendi kişisel esaretlerimiz, kendi  “Mısır”larımız üzerine yoğunlaşmak. Tanrı’nın bizi ne kadar önemsediği ve hak edip etmediğimize bakmadan nasıl bizi kurtarmaya hazır olduğuna odaklanmak.

Başkaları ile -- Hiç ilgimiz olmayan, dünyanın başka bir ucundaki birine empati duymaya çalışmak. Okuduğumuz bir haberdeki kişilerin yaşadığı acı veya sevinci hissetmeye çalışmak. Birisine zaman ayırmak, ona cevap vermeden,  problemlerini çözmeye çalışmadan, sadece onun söylediklerini ve söylemediklerini  “duymaya”  çalışmak. Ayırım yapmadan “vermek”,İsteyen kişinin bunu hak edip etmediğine bakmadan hayır ve iyilik yapmak.

 Kendimiz ile -- Bugün “ben” dememeye çalışmak. Kendimizi münferit bir birey olarak görmemek, Tanrı ve yaratılışı bir bütün olarak düşünmeye çalışmak.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Yom Tov bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.

 

Omer (2) -- 1 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü : Hesed’in içinde Gevura- İyiliğin içindeki Disiplin

Hareket Noktaları:

Tanrı ile -- Kendimize “Kimim” ve “Tanrı’yı memnun etmek için ne yapabilirim” sorularını sormak.

Başkaları ile -- Hoşlanmadığımız biri için bir şey yapmak. Talmud (Bava Metzia 32b) der ki, düşmanlarına yardım etmek, kişinin doğasındaki kötü tarafları yenebilmek için çok iyi bir yoldur.

Kendimiz ile -- Beceri ve yeteneklerimize bakıp bunların getirdiği sorumluluğu kabul etmek.

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın