Kavram

Omer

25 Nisan 2019

İsraeloğulları’nın Mısır’dan çıktığı Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece sonunda Tora’nın alındığı Şavuot ile sonuçlanan dönem, Omer adıyla ...

1