Perspektif

Abidin Dino, Yaşar Kemal ve Yüzler

17 Nisan 2019

Yıl 1989. Tam 30 sene önce. Kapıyı çaldık. Yanımda annem, babam ve kız kardeşim. Paris’te Latin Quartier’deyiz. Sanatçı...

‘Tsili’ romanında Yahudi kültürünün dönüşümü

17 Nisan 2019

Kültür ve bellek bir bütündür. Toplumsal bellek (yaşanmışlıklar) kültür üzerinde derin etkilere neden olur, bunun sonucunda kültürler dönüşümler geçir...

Kara Delik ve Eşzamanlılık

17 Nisan 2019

‘’Sevgi zamanı ve mekanı aşan, algılayabildiğimiz tek şeydir.’’ (Yıldızlararası)

1