Perspektif

20. yüzyıl değerleri yüzyılımızda geçerli olacak mı?

22 Mart 2017

Batı normlarına göre, devlet yönetiminde dinin etkisinin giderek azalması doğaldır. Devletler vatandaşlık kimliği etrafında din, ırk, etnik kökenden b...

1