5 Ağustos 2021 Perşembe 20:39

TaNaH kökenli üç soyadı: Amram, Uziel Hananel

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 2304 görüntüleme
19 Aralık 2018 Çarşamba

AMRAM

Bu isim Tevrat’ta Kohath ben Levi’nin büyük oğlu (Mısırdan Çıkış/Şemot 6:18), Harun (Aaron) Musa (Moşe Rabenu) ve Miryam’ın babası (Şemot 6:20) olarak yer alır.

Toledano, sözcüğün anlamını ‘yüce insanlar’ veya ilintili olarak ‘üstün değerli’ şeklinde ifade eder1.

Encyclopedia Judaica biri 3. diğeri 4. yüzyılda yaşamış ve bu ismi taşımış Babilli iki bilge kişiyi (Amoraim) 
nakleder2.

Yemen’de, Fas’ta ve 14. yüzyıl Mısır belgelerinde de rastlanan bu soyadının ‘Amram’ın oğlu’ anlamında Ben Amram veya Amrami olarak türevleri vardır3.

UZİEL UZZİEL

Tevrat’ta Koheth ben Levi’nin dördüncü oğlu olarak Uzziel yazılımıyla yer alır. Amram’ın kardeşidir (Şemot 6:18).

Tanrıyı simgeleyen ‘El’ ekiyle oluşan bu sözcük aynı zamanda bir meleğin adı olarak da bilinir. 

Bet Hatfutsot ileriki yüzyıllarda soyadı olarak benimsenen Uziel’in anlamını ‘Tanrı Gücümdür’ olarak belirtmektedir. Uziel soyadına 1492 öncesi İspanya belgelerinde rastlandığı gibi Osiel, Usiel, Suziel, Huziel gibi değişkenleri bulunmaktadır4.

HANANEL

Hananel adına TaNaH’ta5 dört kez, ‘Hananel Kulesi’ tamlaması olarak rastlanmaktadır6. Burada Hananel’in bir kişi adı olup olmadığı, yoksa kulenin ‘Tanrı’ya Saygı’ nişanesi olarak mı bu şekilde adlandırıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Guggenheimer ise Tevrat’taki (I.Tarihler,11:26) ‘Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan’ adına dikkati çekmektedir7.  

Hananel adı iki unsurdan oluşur: Tanrıyı simgeleyen ‘El’ ile Hanan sözcüğü. Hananel

’bahşeden, lütfeden Tanrı’, Elhanan ise ‘Tanrı bahşetti, lütfetti’ anlamına gelmektedir8.

Encyclopedia Judaica M.Ö. 37/36 yıllarında Büyük Kâhin olarak seçilen, Mişna’ya göre Mısırlı, tarihçi Josephus’a göre Babilli olarak tanıtılan bilge kişiyi Hanamel (Hananel) olarak anmaktadır9.

1 Joseph Toledano, Une Histoire de Familles, Jerusalem, s.75.

1  Yitzhak Dov Gilat, ‘Amram’, Encyclopedia Judaica 2. Baskı, C.2.

3 dbs.bh.org.il/familyname: Amram.

4 dbs.bh.org.il/familyname; Uziel.

5 TaNaH: Musevi kültürünün temelini oluşturan Tora (Tevrat), Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim’i (Yazılar) kapsayan 24 kitaplık külliyat. TaNaH sözcüğü bu üç ana kitabın İbranice baş harflerinden oluşur.

6 Nehemya 12:39, Yeremya 31:38, Zaharya/Zekeriya 14:10.

7 Heinrich W. Guggenheimer,  Jewish Family Names and Their Origins, Hoboken, N.J. : Ktav Pub. House, 1992. 

8 Teşekkürler Sevgili Rav David Sevi.

9 Abraham Schalit, “Hamanel (or Hananel)”, Encyclopedia Judaica 2. Baskı, C. 8.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental