5 Ağustos 2021 Perşembe 19:54

Soyadlarımız: Kazes ve Konfino

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 3116 görüntüleme
16 Ocak 2019 Çarşamba

KAZES

16. yüzyıldan sonra İtalya’da, 17. yüzyıldan itibaren de Osmanlı İmparatorluğunda (özellikle Selanik ile İstanbul’da) rastlanan ve İspanyol-Arap kaynaklı olduğu düşünülen Kazes soyadının kökeniyle ilgili değişik yaklaşımları özetlemeye çalışalım:

1. Dinsel kaynaklar: TaNaH’ın Yeoşua kitabında (18:21) Şeria Irmağının batısındaki toprakların bölüştürülmesi sırasında Benyaminoğulları’na verilen kentler arasında Emek-Kasis adı geçmektedir. Ayrıca I. Tarihler kitabında da  (Divre Hayamim, 2:46) Haran’ın oğlu Gazez’in adı belirtilmektedir1.

2. Coğrafi kökenler: Bu soyadına İspanya’nın kuzeyinde, Oviedo’ya yakın Caces veya Fransa’nın güneyinde Marsilya’ya yakın Cassis beldelerinden göç eden aileler arasında rastlanmaktadır2. Loredo, Fas’ta yaşamış Caces soyadlı ailelerin İspanya’da Caces’den geldiklerini ve Orta Çağ İspanyol belgelerinde Abencaces, Abencassis, Aragon belgelerinde Avencaces olarak kayıtlı olduklarını ifade eder3.

Lizbonlu Jose Abecassis ise soyunu, Hazreti Muhammed zamanında Medine yakınlarında yaşayan Banu Kassis Yahudi aşiretinde aramakta, aşiretin daha sonra İspanya’ya göç ederek Bacassissou [Albacete?] kentini kurduklarını iddia etmektedir4.

3. Sıfat olarak: Bet Hatfutsot, Fas’ta ‘şeyh’, Cezayir’de ise ‘Yahudi toplumu başkanını ifade eden bu deyimin daha sonra ilgili ailelerce soyadı olarak benimsenmiş olması ihtimaline değinmektedir5.

4. Mesleki açıdan: Arapça kazaz ‘ham ipeği işleyen, iplik ve ibrişim durumuna getiren’ kişilere verilen mesleki bir sıfat olup bu mesleği icra edenlerce soyadı olarak kullanılmış olması muhtemeldir6.

KONFİNO

Konfino (Confino) soyadının kökeniyle ilgili olarak en yaygın varsayım İtalya’da Confine (Gonfine) kentiyle ilgisidir.

Sözcüğün İspanyolca ve Portekizce dillerinde ‘sınırlamak, belirgin limitler içinde tutmak’ anlamında confinar fiilinden hareketle ‘siyasi sürgünlere ayrılan ikamet yeri7’ veya ‘Roma İmparatorluğu döneminde tarlalarda çalıştırılan esirlerin geceleri yattıkları zindan8’ gibi yaklaşımlar mevcuttur.

 

1 Joseph Toledano, Une Histoire de Familles, Jerusalem, s.7.

2 dbs.bh.org.il/familyname/

3 Joseph Toledano, ası geçen eser, s.298.

4 Joseph Toledano, adı geçen eser, s. 7.

5 dbs.bh.org.il/familyname/

6 dbs.bh.org.il/familyname/

7 Maurice Eisenbeth, Les Juifs de l’Afrique du Nord, Alger 1936, s. 116.

8 Baruh Pinto, The Sephardic Onomasticon, Gözlem, s.184.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental