5 Ağustos 2021 Perşembe 19:35

Soyadlarımız: SALTİEL - SHEALTİEL, SHAUL - SAUL - SHA’UL, TARANTO

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 2559 görüntüleme
25 Nisan 2019 Perşembe

TaNaH’ın değişik kitaplarında (1.Tarihler, 3:17- Sürgün edilen son Yehuda Kralı Yehoyakin’in torunu; Haggai,1:12 - Zerubbabel’in büyükbabası) öz ad olarak rastlanan Sealtiel (Shealtiel)1 İbranice  ‘Tanrı’dan istendi’ anlamına gelmektedir2.

Romalılar tarafından Kudüs’ten alınıp İspanya’ya yerleştirilen Yahudiler genelde iki isim kullanırlardı: köken Yahudi ön adı ve Romalı ikinci adı. Shealtiel soyadı olarak 11. yüzyıl ortasında kullanılmaya başlandı. Kuzey İspanya’da bulunup halen Toledo Sefarad Müzesinde teşhir edilen 1097 tarihli bir mezar taşı üzerinde Shemuel bar Shealtiel ha Nasi adı okunmaktadır.

Otuzu aşkın değişik yazılımı bulunan Saltiel soyadını taşıyanlar tarafından Kasım 1993’te kurulan ‘The Shealtiel Family Worldwide Association3’ yaklaşık 30 ülkeye dağılmış 2500 kadar aile mensubuna hitap etmekte, her üç yılda bir değişik bir ülkede uluslararası aile-köken toplantıları düzenlemektedir.

SHAUL -   SAUL -  SHA’UL

TaNaH’ın 1. Samuel kitabında (9: 1-2) kimliği konusunda geniş bilgi verilen Saul İsrael Krallığının ilk hükümdarıdır.

Köken bilimci Hanks, Shaul adının anlamını ‘istenen, arzulanan’ olarak belirtmektedir4.

Aşkenaz ve Sefarad toplumlarında farklı yazılımlarına rastlanan bu isim, Aziz Paul’un (Saint Paul) Yahudi adının ‘Tarsuslu Shaul’ olması dolayısıyla Hıristiyanlar arasında daha yaygındır.

TARANTO

Roma İmparatoru Titüs, Kudüs’ten getirttiği bazı Yahudileri İmparatorluğun değişik yerlerine yerleştirmişti. Bu beldelerden biri de İtalya’nın güneyinde Apulia (Puglia) bölgesinde liman kenti Taranto idi. Kentte Ortaçağ’da varlığı bilinen gelişmiş Yahudi toplumu 16. yüzyılın ortalarında, Taranto dahil Napoli Krallığının tümünde terke zorlanmıştır. Taranto soyadının bu kenti terk edenlerce yeğlendiği bilgisine ek olarak Bet Hatfutsot aynı yörede mevcut ve önemli bir Yahudi toplumunun yaşamış olduğu Otranto kentine de dikkati çekmektedir5.

1 dsb.bh.org/il.

2 S(he)altiel, A History of the name and family’ broşürü.

3 www. shealtiel.com

4 Patrick Hanks and Flavia Hodges, A Directory of Surnames, Oxford, 1988, s.472.

5 dsb.bh.org/il.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental