24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:22
Radisson

Frayman, Lehrer, Melamed, Rozental, Schild

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 2927 görüntüleme
12 Haziran 2019 Çarşamba

FRAYMAN - FREİMAN1

Almance ‘frei sözcüğünün sözlük karşılığı ‘özgür, bağımsız, serbest’ olup Freiman ‘özgür kişi’ anlamına gelir.

Frei ‘evli olmayan, bekâr’ anlamında da kullanıldığında ise Freiman ‘evlenmek isteyen, damat adayı’ bir kişiyi de ifade edebilmektedir.

 LEHRER2 - MELAMED

Almanca Lehrer’in sözlük anlamı ‘öğretmen’ olup bir mesleği ifade eder.

Ayrıca Güney Almanya’da rastlanan ve Lehr’le başlayan bazı kentlerde oturanların da bu soyadını almış olmaları muhtemel görülmektedir.

Sefarad ailelerinde sözcüğün İbranice karşılığı ‘melamed’ soyadına rastlanır.

ROZENTAL - ROSENTHAL3

Rosenthal’ın sözlük karşılığı ‘Güller Vadisi’dir (Rosen + Thal).

Aşkenaz geleneğinde Rose ile başlayan Yahudi soyadları genelde anaerkil olup İbranice Şoşana’nın (Shoshana) çevirisi olan Rose/Roza kadın ön isminden türemiştir.

Almanya’da, özellikle Frankfurt Yahudi Mahallesi başta olmak üzere birçok yerlerde uygulanan evlerin bir renk veya hayvan/bitki resmiyle betimlenmesi sonucu ‘gül’ resmi daha sonra Rose ile başlayan soyadlarına yol açmış olabilir. Örneğin: Rosenthal, Rosenberg, Rosenblatt, Rosenkranz, Rosenwald vs.

Coğrafi açıdan yaklaşıldığında da Almanya’da Rosen ile başlayan ve Yahudi toplumunun kesif olduğu birçok kent dikkat çeker: Rosentahl, Rosengarten, Rosenheim, Rosenfeld vs.

SCHİLD - ROTSCHİLD -ROTHSCHİLD4

Schild sözcüğünün lügat karşılığı ‘arma’ veya ‘kalkan’dır.

Meslek açısından, bu soyadını ilk olarak benimseyen kişinin ‘arma veya kalkan üreticisi veya satıcısı’ olması ihtimali mevcut.

Almanya’nın bazı bölgelerinde Yahudi evlerinin boyanma ve süslenme geleneğinin de ‘o evin, ailenin arması’ anlamında ‘schild’ sözcüğü ile ifade edilmiş olabilmesi de söz konusudur. Bu yaklaşımın en belirgin örneği ‘kırmızı arma’ anlamında Rotschild Ailesidir. Atalarının önce Frankfurt Judengasse sokağında ‘kırmızı horoz’ resimli 148 numaralı evde oturdukları, sonradan taşındıkları bir yeşil evi de kırmızıya boyadıkları bilinmekte. Bu soyadı ileriki yıllarda, herhangi bir kan bağı olmayan kişilerce de benimsenmişti.

1 Lars Menk, A Dictionary of German Jewish Surnames, Avotaynu Inc., Bergenfield, New Jersey, 2005, s.286; Dan Rottenberg, Finding our Fathers, Genealogical Publishing Co. Inc, 1985, Baltımore, USA., s. 219-220; dbs.bh.org.il/familyname/freiman.

2 Lars Menk, age., s.461.

3 Lars Menk, age., s.630; Dictionnary of American Family Names, Ed. Patrick Hanks, Oxford University Press Inc., New York, 2003, Cilt 3, s. 223; dbs.bh.org.il/familyname/rosenthal.

4 Lars Menk, age., s. 657; Dictionary of American Family Names, Cilt 3, s. 227 ve 289; dbs.bh.orgil/familyname/schild, rotschild

 

 

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel