5 Ağustos 2021 Perşembe 20:30

SOYADLARIMIZ: Angel - Avimelek - Daniel - Kutiel

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 3417 görüntüleme
17 Temmuz 2019 Çarşamba

ANGEL - MALKİ - AVİMELEK -  ENGEL1

Angel  ‘melek, haberci’ anlamında ‘Malach‘ sözcüğünün çevirisidir.

TaNaH’ın ‘Malachi’ (meleğim) cümlesiyle başlayan Malaki kitabı MÖ 5. yüzyılda yazılmıştı.

Manevi bir özelliği ifade eden bir sıfat olarak Angel, bahsedilen kişinin melek gibi bir mizacı ve uysal davranışları olduğunu belirten bir lakaptır.

Malaki ismi bazı durumlarda coğrafi açıdan, İspanya’nın güneyinde Malagada ’Malaqui limanıyla da ilintili görülebilir. 

Malach Grekçeye Angelos olarak çevrilmiş ve değişik ülkelerde farklı yazım veya fonetikle kullanılmıştır. Angel ve Malach kökenli 300’e yakın soyadından birkaç örnekle yetinelim: Angelini, D’Angeli ve Angelo (İtalya), Angyal (Macar), Angelino (Fransa), Malqui (srael), Malaqui (İspanya), Malki (Rodos ve Türkiye), Engel ve -sohn, -berg, -man, ve benzeri sonekleriyle (Almanya), Ancel, Malki, Avimelek (Türkiye), Benmalki ve Elmalki (Kuzey Afrika) ve daha niceleri.

Bu vesileyle yurdumuzun İlk Şehir Planlamacısı (Urbanist) Aron Angel’i (1915-2010) bir kez daha saygı ve özlemle analım2.

DANİEL3

Kuşaklar sonrası soyadı olarak yerleşen Daniel ‘Tanrı Yargıladı, Tanrı Yargıcımdır’ anlamında Tevrat kökenli bir erkek öz adı olup Kral Davut’un Avigail’den olan oğluna verilmiştir. (1.Tarihler 3:1)

TaNaH’ı oluşturan 24 kitaptan biri olan Daniel kitabı, inançlarından taviz vermeden dinlerine sadık kalmak için Daniel ve arkadaşlarının özverilerini nakleder.

Bağdat Yahudi Cemaati liderlerinden Menahem Salah Daniel (1846-1940) Meşrutiyetin ilanıyla açılan (1876) Osmanlı Mebusan Meclisine iki dönem boyunca Bağdat Mebusu olarak seçildi, 1925-1932 döneminde de Irak Devleti Senatosunda yer aldı4.

Danill, Daniels, Danigel, Dannihl, Tannigel ve benzeri değişkenleri bilinir.

KUTİEL - COUTIEL - YEKUTİEL5

Kutiel, Ezra’nın oğlu Meret’in Yehudalı eşinden oğullarından, Zanoah’ın kurucusu Yekutiel’in (Tanah, 1. Tarihler 4:18) adının kısaltılmışıdır.

Yekutiel ‘Tanrıya umut bağlamak ve Tanrı’ya iman etmek (itaat etmek)’ anlamında olup Tanrı’nın gücünü ifade eder. Bu mesaj sözcüğü oluşturan harflerde gizlidir. İbranice yazımda Yekuti sözcüğü yud, kof, vav, tav, yod harflerini içerir. Diziliş farkıyla aynı harfler ‘umut ettim’ anlamına gelem ‘kiviti’ sözcüğünü oluşturur6.

Yekutiel aynı zamanda Musa Peygamber’in sıfatlarından biridir.

 

1 Kaynaklar: Beth Hatfutsot, Dictionary of American Family Names,  H. Guggenheimer, D. Rottenberg, J. Toledano vs

2 Naim A. Güleryüz, Toplumsal Yaşamda Türk Yahudileri (2012), s.167.

3 Kaynaklar: Beth Hatfutsot, Dictionary of American Family Names,  H. Guggenheimer, D. Rottenberg, vs

4 Naim A. Güleryüz, Toplumsal Yaşamda Türk Yahudileri (2012), s.120

5 Kaynaklar: Beth Hatfutsot, P. Hanks, H. Guggenheimer, J. Toledano, M. Eisenbeth.

6 Sayın Rav Davit Sevi’ye değerli katkısı için teşekkürlerimle.

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental