27 Şubat 2021 Cumartesi 09:27
vakko
vakko

Teselli Şabat’ı Şabat Nahamu

Tişa BeAv’dan sonraki ilk Şabat, Şabat Nahamu-Teselli Şabat’ı olarak anılır. Bu yıl Şabat Nahamu 17 Ağustos Cumartesi günüdür.

Nazlı DOENYAS Kavram 2532 görüntüleme
7 Ağustos 2019 Çarşamba

Peraşa-Aftara bağlantısı: ‘Sefer HaManhig’ kitabının yazarı Rabbi Avraham ben David şöyle der: “Bereşit peraşasından 17 Tamuz’a kadar olan Aftaralar, yani Neviim-Peygamberler kitabından okunan bölümler, peraşa içinde sözü geçen konularla bağlantılıdır.”

17 Tamuz’dan sonra ise hangi Aftaraların okunacağı senenin o dönemi ve tarihsel olaylarla bağlantılıdır. (İlhot Taanit, Din 16)

17 Tamuz’dan sonraki on Aftara’nın dağılımı: 

Şiva Asar BeTamuz (17 Tamuz) ile Tişa BeAv (9 Av) arasındaki üç Şabat’ta okunan Aftaralara Tekat De Puranuta -Keder/felaket üçlüsü adı verilir. Yirmeyau ve Yeşayau kitaplarının açılış bölümlerinden oluşan bu aftaraların her biri, Yisrael halkının günahkâr davranışları sonucunda bu davranışlar değişmediği, Tanrı yoluna dönülmediği takdirde onların başlarına gelecek olan felaketler hakkında kehanetler içerir. Bütün bu olumsuzlukların yanında her aftara sonunda, samimiyetle Tanrı’ya dönüldüğü takdirde kurtuluşun her zaman mümkün olduğu umudunu verir.

Tişa BeAv ile Roş Aşana arasındaki yedi Aftara; Şiva DeNehemta-Teselli Yedilisi olarak adlandırılır. Bu aftaralar,Yeşayau Peygamber’in kitabından, Bet Amikdaş’ın yıkılışından duyulan acıyı bir nebze olsun teselli edebilecek ve gelecek için ümit veren bölümlerdir. Bu aftaralarda  Yeşayau Peygamber, çok üzgün olan Yahudilere, günah işledikleri, suçlu oldukları halde Tanrı’nın onları hiç bir zaman unutmayacağı, ışıklı günlerin yakın olduğu mesajını verir.

Şiva DeNehemta aftaralarının ilki: Tişa BeAv’dan hemen sonra gelen Şabat’ta okunan Nahamu-Teselli; avunma aftarasıdır. Bu isimle anılmasının sebebi, aftaranın giriş cümlesidir: “Avutun, avutun halkımı” diyor Tanrı’mız” (Yeşayau 40:1)

Midraş’a göre (Pesikta Rabati 30:30), I.Bet Amikdaş’ın yıkılmasından sonra Yeruşalayim’i avutması için Tanrı sırasıyla Avraam Avinu’yu, daha sonra Yitshak ve nihayet Yaakov ve Moşe Rabenu’yu gönderir. Ancak, Yeruşalayim, bütün bu elçilerle teselli bulmayı reddeder, bunun üzerine Tanrı şehri Bizzat Kendisi teselli edeceğini söyler: “Benim! Benim sizi avutacak olan….” (Tişa BeAv’dan sonra dördüncü hafta okunan Şofetim Peraşasının Aftarası-Anohi Anohi-Yeşayau 51:12)

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GZ

MOZOTROS AİLESİ

MOZOTROS AİLESİ

TÜNELİN UCU

TÜNELİN UCU