22 Ocak 2022 Cumartesi 15:28
DELFIN DEKORASYON
DELFIN DEKORASYON

Web´den seçmeler

 Trump´ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda mizahi bir dille dediği gibi; İsrail sürekli seçim yapıyor ama seçilen yok. Ama işlerin durduğunu sanmayın. Netanyahu son iki seçimi kaybetmesine rağmen geçici hükümetin başında. Hatta başbakanlık dışında da birçok bakanlığı kendi yönetiyor. En son geçen hafta, Naftali Bennett´i Savunma Bakanı olarak atadı. Yani işler tıpkı Netanyahu´nun istediği gibi yürüyor. Ve hala tartışmalar Netanyahu üzerinden yürüyor çünkü koltukta kalmak için elinden her geleni yapacağına inanılıyor. KAREL VALANSİ – www.t24.com.tr

İzak BARON Diğer 1561 görüntüleme
20 Kasım 2019 Çarşamba

Bu Haftanın “Takılanlar”ı

 

 • Ø MUSEVİLER İÇİN KUZGUNCUK’UN ŞÖYLE BİR ÖZELLİĞİ DE VAR; ORASI ‘İKİNCİ KUDÜS’ OLARAK GEÇİYOR.

Musevilerle yaptığım görüşmelerde kendileri “biz azınlık olarak kaldık” diyorlar. Etiler, Moda gibi daha kozmopolit yapıya sahip yerlere doğru gitmişler. Kuzguncuk’ta insanlar birbirlerini cidden çok iyi tanıyorlar. Bir gün önce oraya gelseniz ikinci gün “bu kim?” diye size bakarlar. Dolayısıyla Musevi cemaati, ‘azınlık’ olarak kaldıklarından kendi hayatlarını sürdürebilmek için göç etme ihtiyacı hissetmişler. Kuzguncuk’u hâlâ seviyorlar ve dini pratiklerini gerçekleştirme açısından en fazla nüfusa onlar sahip. Museviler için Kuzguncuk’un şöyle bir özelliği de var; orası ‘İkinci Kudüs’ olarak geçiyor. Yaptığım görüşmelerde bu söylendi. Mezarlıktaki en eski taş 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Çoğu kaynakta Kuzguncuk bir Musevi köyü olarak da isimlendiriliyor. Fakat Rumlarla görüştüğünüzde onlar da Kuzguncuk’u Rum köyü olarak görüyorlar. Gayrimüslimler arasında Kuzguncuk’u sahiplenme duygusunu da gözlemledim. Kuzguncuk çok sahiplenilmek istenen bir yer. T24 internet sitesinde Kuzguncuk üzerine yazdığım yazı sonrasında Kuzguncuk Facebook sayfasında bana ve T24’e yönelik bir kınama metni yayımlandı. Çünkü orada yaşayanlar semtleriyle ilgili her şeyi ilgiyle takip ediyorlar ve olumsuz bir şey olduğunda anında müdahale ediyorlar. Sözlü tarih çalışmasında çekindiğim anlar da oldu. Kuzguncuk’ta böyle bir durum var.

İŞHAN ERDİNÇ

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23204/kuzguncukun-6-7-eylulu

 

 • Ø HİTLER, KÖKENİ HAFFNER’İN “SOSYAL ANTİSEMİTİZM” DİYE TANIMLADIĞI, TEFECİLİK YAPAN YAHUDİLERE DUYULAN NEFRETİN BİR TÜR UZANTISI OLAN YAHUDİ TİCARET ERBABINA KARŞI BESLENEN SOSYAL TEPKİYİ KOMÜNİZM KARŞITLIĞI İLE BÜTÜNLEŞTİRMİŞ, KOMÜNİST HAREKETLERİN YARATTIĞI KORKUYU KULLANARAK YAHUDİLERİ SADECE EKONOMİK SÖMÜRÜYÜ TEMSİL EDEN PASİF BİR GÜNAH KEÇİSİ OLMALARININ ÇOK ÖTESİNDE SALDIRGAN BİR BEYNELMİLEL GÜÇ OLARAK GÖSTERMEYİ BAŞARMIŞ

Haffner, Hitler’in antisemitizmini “Doğu Avrupa menşeli bir ur” olarak tanımlamış. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla girerken Almanya’da ve Batı Avrupa’da Yahudilerin (belki orta sınıf diye tanımlamak daha doğru) asimilasyon ve entegrasyonu arzuladıklarını ve bu süreçlerin hızla ilerlediğini, buna karşılık Yahudilerin, toplum içinde bir toplum olarak varlıklarını sürdürdükleri Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da antisemitizmin “endemik ve caniyane” olduğunu, “asimilasyon değil, ortadan kaldırma ve yok etmeyi hedeflediği”ni yazıyor (s. 28).

Her ne kadar Haffner çeper semtlerini kastediyorsa da, Stefan Zweig’in Dünün Dünyası kitabında anlattığı, Yahudilerin kent hayatının sosyal ve kültürel etkinliklerine tam manasıyla katıldıkları ve katkıda bulundukları Viyana’yı, Yahudilerin kapalı cemaatler halinde yaşadıkları Ukrayna ve Polonya ile aynı kategoride düşünmek bana çok doğru gelmedi. 20. yüzyıla girerken Almanya’da tavsamakta olan antisemitizmin, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki ekonomik kargaşa ortamında hortlamaya başladığı da dikkate alınmalı. Storer 1922’de, hiperenflasyonun doğurduğu toplumsal gerilimleri anlatırken, Yahudilerin günah keçisi haline geldiğine, Yahudi dükkânlarına ve işyerlerine yönelik Yahudi karşıtı saldırıların aniden arttığına işaret ediyor.

Önsözün yazarı Knopp da, Hitler’in antisemitizmini Viyana yıllarında geliştirmiş olduğu tezine katılmadığını ifade etmiş:

“Hitler sürekli olarak antisemitizminin daha Viyana günlerinden beri bir kaya kadar sağlam olduğunu iddia etmiştir. Ama aslında Hitler’in ağzından 1919 Eylül’üne kadar, onun söylediğini kanıtlayacak antisemitik bir ifade bulamazsınız. (…) Onda travmatik izler bırakan 1918 hezimeti ve Münih Sovyeti hadiseleri, Hitler’in içinde uyuyan gizli antisemitizmi bulaşıcı ve tahripkâr bir Yahudi düşmanlığına dönüştürmüştür” (s. 14).

Kanımca Hitler’in antikomünizmi sadece milliyetçiliğini değil, antisemitizmini de şekillendirmiş. Haffner’in vurguladığı, Hitler’in antisemitizminin farklı niteliğinin antikomünizm ile ilişkisinden kaynaklandığı iddia edilebilir. Hitler, kökeni Haffner’in “sosyal antisemitizm” diye tanımladığı, tefecilik yapan Yahudilere duyulan nefretin bir tür uzantısı olan Yahudi ticaret erbabına karşı beslenen sosyal tepkiyi komünizm karşıtlığı ile bütünleştirmiş, komünist hareketlerin yarattığı korkuyu kullanarak Yahudileri sadece ekonomik sömürüyü temsil eden pasif bir günah keçisi olmalarının çok ötesinde saldırgan bir beynelmilel güç olarak göstermeyi başarmış. Uluslararası tehdit algısı yaratmada Bolşeviklerin yönetimindeki Sovyetler Birliği’nin sosyalist kimliği de önemli rol oynamış olmalı.[2]

Hitler’in şu sözleri, çelişkili olsa da, Yahudileri komünist hareketle ilişkilendirmesini yansıtıyor: “Eğer Yahudilik Avrupa uluslarının yok edilmesi için enternasyonal bir dünya savaşı çıkarabileceğine inanıyorsa, bu savaşın neticesi Avrupa uluslarının yok edilmesi değil, Avrupa’da Yahudiliğin yok edilmesi olacaktır” (s. 180). “Eğer Yahudi Marksist inanç amentüsüyle bu dünyanın uluslarına galebe çalarsa, tacı insanlığın cenaze çelengi olacaktır” (s. 115).

OSMAN KAVALA

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/9779/hitler-uzerine-notlar-in-dusundurdukleri#.Xc_vDjMzbIW

 

 • Ø TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİSİNİN BOZULMASINDAN ETKİLENEN YAHUDİ LOBİSİ, ANKARA’NIN ORTADOĞU’DAKİ YAKLAŞIMLARINI VE ÖZELLİKLE FİLİSTİN POLİTİKASINI YAHUDİ KARŞITLIĞI OLARAK YORUMLUYOR

Geçmişte en kritik zamanlarda Türkiye’nin yanında duran bu grup, büyük oranda aleyhte pozisyon almış durumda. Türkiye-İsrail ilişkisinin bozulmasından etkilenen Yahudi lobisi, Ankara’nın Ortadoğu’daki yaklaşımlarını ve özellikle Filistin politikasını Yahudi karşıtlığı olarak yorumluyor. Benyamin Netanyahu’nun başbakanlığı sürecinde İsrail hükûmeti de Yahudi lobisine Türkiye karşıtı eylemlerde bulunması için yoğun baskı yaptı. Diğer taraftan Erdoğan BM zirvesi için her yıl gittiği New York’ta Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle görüşüyor ve Türkiye’nin adımlarının Yahudi karşıtlığı anlamına gelmediğini anlatıyor. Temel eleştirisinin İsrail yönetiminin sert politikalarına yönelik olduğunu dile getiriyor. Bu açıklamaları ikna edici bulan ve Türkiye ile İsrail’i yakınlaştırmaya çalışan Yahudi lobisinin bir kanadı ise ABD kurumları nezdinde ılımlı bir pozisyon alıyor. Bu seneki toplantıya Türkiye’den davet edilen Türk Yahudi cemaatinin önde gelen isimleri İshak İbrahimzadeh ve Erol Kohen de ilişkilerin güçlenmesi ve Türkiye karşıtı faaliyetlerin önlenmesi için ciddi çaba harcamıştı.

HAKAN ÇELİK

https://www.posta.com.tr/yazarlar/hakan-celik/lobiler-neden-turkiyeye-karsi-2219185

 

 • Ø İŞLER TIPKI NETANYAHU'NUN İSTEDİĞİ GİBİ YÜRÜYOR. VE HALA TARTIŞMALAR NETANYAHU ÜZERİNDEN YÜRÜYOR ÇÜNKÜ KOLTUKTA KALMAK İÇİN ELİNDEN HER GELENİ YAPACAĞINA İNANILIYOR

Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda mizahi bir dille dediği gibi; İsrail sürekli seçim yapıyor ama seçilen yok. Ama işlerin durduğunu sanmayın. Netanyahu son iki seçimi kaybetmesine rağmen geçici hükümetin başında. Hatta başbakanlık dışında da birçok bakanlığı kendi yönetiyor. En son geçen hafta, Naftali Bennett'i Savunma Bakanı olarak atadı. Yani işler tıpkı Netanyahu'nun istediği gibi yürüyor. Ve hala tartışmalar Netanyahu üzerinden yürüyor çünkü koltukta kalmak için elinden her geleni yapacağına inanılıyor.

Bu olayın gösterdiği bir diğer şey, İsrail'in Gazze'ye yönelik tutumundaki değişiklik. İsrail ile Hamas'ın 2014'teki son büyük savaştan beri aralarında 'sükûnete karşı sükûnet' diye özetleyebileceğim uzatılmış bir ateşkes hali vardı. O zamandan beri İsrail Gazze'de olan biten her şeyden Hamas'ı sorumlu tutacağını açık açık dile getiriyor, Hamas'ın Gazze'deki durumu kontrol altına alması gerektiğini hatırlatıyordu. Ancak bu son operasyon, İsrail'in Hamas'ın bu konuda yetersiz geldiğini düşündüğünü ve kendisinin işi ele alması gerektiğine karar verdiğini gösteriyor.

Gazze'de Hamas'ın ardından gelen ikinci güç olan İslami Cihat, İran destekli paramiliter bir örgüt. Hamas gibi halka karşı ve günlük hayatı idame ettirme gibi bir sorumluluğu olmadığı için daha rahat hareket ediyor. Amacı Hamas'ın yerini almak, İsrail'e savaş açarak halkın desteğini kazanmak. Patronu İran'ın stratejisi kapsamında, dikkatleri Tahran'ın nükleer çalışmaları ve Suriye'deki aktivitelerinden kısa süre de olsa uzaklaştırmak da bu işin bonusu sayılabilir.

Hamas ise çatışmasızlık durumunun sürmesini tercih ediyor. Mısır ile Refah kapısı açılmışken, elektrik krizi azalmışken, bu durumun bozulmasını istemiyor. Ancak bir yandan kontrolün kendisinde olduğunu göstermek ve İsrail'i uzak tutmak isterken öbür yandan İran'ı karşısına almak istemiyor çünkü desteğini sürdürmesini garantilemesi lazım. Bu ikilem Hamas'ı zorluyor.

Ateşkes sonrası İsrail, Siyah Kuşak Operasyonu'nun başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Demir Kubbe'nin gerekliliği bir kez daha kanıtlandı. Netanyahu artık denklemin değiştiğini açıkladı. "Teröristler halkı hedef alırken kendi halklarının arkasına gizleniyordu ve böylece çifte savaş suçu işliyorlardı," diyen Netanyahu, "Artık terör örgütlerinin liderleri bizim bir cerrah titizliğinde onlara ulaşabileceğimizi biliyorlar," diye ekledi.

Öte yandan, İsrail ordusunu askeri anlamda yenemeyen İslami Cihat, Tel Aviv dahil İsrail şehirlerinde hayatı durma noktasına getirdi, halk sığınaklarda mahsur kalırken günlük düzen bozuldu. Eğitimin yanı sıra ekonomik faaliyetler duraksadı. Bu da İslami Cihat tarafından başarı olarak kabul edildi.

Ayrıca, tüm bu olaylar gösterdi ki, Mısır iki tarafla da görüşen ülke olarak durumu sakinleştirebildi ve bir ateşkes sağlanabildi. Gazze halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Türkiye ise, İsrail ile bozulan ilişkileri nedeniyle ancak kınama yaparak konuya müdahil olabildi.

KAREL VALANSİ

https://t24.com.tr/yazarlar/karel-valansi/siyah-kusak-operasyonu,24494

 

 • Ø “DİYELİM BİR AKŞAM KEYİFLİ BİR ARKADAŞ ORTAMINDA SOHBET EDİYORUZ. HERKES KENDİNİ TANITIYOR, NEREDEN GELDİĞİNİ, NELER YAPTIĞINI SÖYLÜYOR; GRUPTAKİ BİR KİŞİ İSRAİL’DEN GELDİĞİNİ YA DA YAHUDİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ANDA ORTAMDA BİR AN SESSİZLİK OLUR”

“Bence bu durum özellikle gençlerin bulunduğu ortamlarda oluyor.. O an kimse ne diyeceğini ya da ne yapacağını bilemez. Bir sakarlık, bir konuşamama hali, göz teması kurmaktan kaçınma durumu... Biliriz ki kimse konunun oraya gelmesini istemez.”

Ronja Alman. 28 yaşında. Münih’te yaşıyor.

“Yahudi biriyle tanıştığımda düşünmeden edemiyorum. Acaba benim büyükbabam zamanında onun büyükbabasını veya ailesini incitti mi? Acaba İsrail’e neden gitti? Onu oraya götüren ne idi? Acaba zamanında nelere tanık oldular?”

“II. Dünya Savaşı sırasında Almanların sebep olduğu acıların suçluluğunu sonraki nesiller olarak bizler hissediyoruz. En azından ben kendi adıma Yahudi biriyle tanıştığımda ona bir şeyler borçlu olduğumu hissediyorum. Evet, o sırada ben doğmamıştım bile ama sonuçta tarihin parçasıyım. Büyükannem büyükbabam olmasaydı ben de olmazdım. Bu bağdan ötürü onların bir zamanlar yaptığı şeyler beni şuan ilgilendiriyor.

Eğer atalarım bir zamanlar birilerinin acı çekmesine sebep olacak şeyler yaptıysa, benim görevim bunun borcunu bugün ödemek ve o yaraları iyileştirmek için bir şeyler yapmaktır. Yahudi biriyle tanıştığımda artık Almanya’daki düşüncelerin değiştiğini söylemek ve bir şekilde onlara güvenli bir ortam sağlamak istiyorum.”

SİNEM TAŞ

http://bianet.org/biamag/yasam/215890-ronja

 

 • Ø HAMAS DOĞRU BİR KARAR İLE GAZZE'NİN DAHA BÜYÜK BİR MACERAYA ATILMAMASI GEREKTİĞİNİ ANLAMIŞ OLABİLECEĞİNİ VARSAYMAK TA MÜMKÜNDÜR

Bu savaşın (operasyon da diyebiliriz) en ilginç yanı HAMAS’ın hiç olaya karışmamış olması ve İslami Cihad örgütünü yalnız bırakmış olması.

İsrail bu konuda doğrudan ve dolaylı kanallardan HAMAS’ı uyarmış ve bu savaşa katılırlarsa olayın farklı bir boyut kazanabileceğini ve Gazze'nin yeniden işgalinin de gündeme gelebileceği mesajını ilettiler. İletmekle kalmadılar hazır ve beklemekte olan zırhlı birlikler ve tanklar Gazze sınırına yığıldığı her kanalda görüldü.

HAMAS’ın bu savaş'ta yer almama sebeplerinden bazıları da şöyle sıralanabilir:

1- Katar'dan gelecek olan aylık 15 milyon doların gelişine müsaade verilmeyebilirdi.

2- Bir taraftan roketler ve bombalar İsrail'e düşerken İsrail düzinelerce akaryakıt kamyonunun Gazze'ye girişine izin veriyordu. Yani HAMAS bu akaryakıt ve elektrik santralinin durmasını istemiyordu.

3- Bu sıralarda Batı Şeria ve Gazze'de bir genel seçim dedikodusu mevcut ve muhtemel bir seçimde halkın acılarına acı katmamak istediklerini varsaymak yanlış olmaz. Seçilememe ihtimali endişesi de diyebiliriz.

4- İsrail'in ifadesi ile her bir teröristin ne zaman nerede olduğunu ve hiçbirinin öldürülemez olduğunu idrak etmiş olmaları da muhtemel.

Sebep hangisi veya tamamı olursa olsun HAMAs yönetiminin, “hepsi salak ve aptaldır” önyargısının ne kadar aptalca olduğunu da ortaya koydu. Kısaca HAMAS doğru bir karar ile Gazze'nin daha büyük bir maceraya atılmaması gerektiğini anlamış olabileceğini varsaymak ta mümkündür. Tabii fazla bel bağlamadan ve ipleri gevşetmeden…

RAFAEL SADİ

https://odatv.com/israilin-buyuk-operasyonuna-hamas-neden-suskun-kaldi-18111920.html

 

Netten okumalar

 

 • MORİS GABBAY’IN, CUMHURİYET TARİHİ İLE ÇAKIŞAN, TÜRKİYELİ YAHUDİLERİN ÖZELİNDEN, SOLUKSUZ ÇALIŞTIĞI İŞÇİ PARTİSİ YILLARINA, BM ÇALIŞMALARINA, NÂZIM HİKMET VAKFI’NA DAİR.. - ŞÜKRAN SONER

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1702378/moris-gabbayin-cumhuriyet-tarihi-ile-cakisan-turkiyeli-yahudilerin-ozelinden--soluksuz-calistigi-isci-partisi-yillarina-bm-calismalarina-n%C3%A2zim-hikmet-vakfina-dair...html

 

 • AMAN DİKKAT HA İSRAİL CASUSU KERKENEZLERİ KAÇIRMAYALIM – YILMAZ ÖZDİL

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yilmaz-ozdil/aman-dikkat-ha-israil-casusu-kerkenezleri-kacirmayalim-5444815/

 

 • DİE WELT: İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN ÜRÜNLERİNE ÖZEL ETİKET ŞARTI KARARI BİR UTANÇ

https://www.dw.com/tr/die-welt-israilli-yerle%C5%9Fimcilerin-%C3%BCr%C3%BCnlerine-%C3%B6zel-etiket-%C5%9Fart%C4%B1-karar%C4%B1-bir-utan%C3%A7/a-51220640

 

 • YİNON MUALLEM ‘ORTADOĞULU BİR CAZ’ YAPIYORUM – İPEK İZCİ

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-cumartesi/yinon-muallem-ortadogulu-bir-caz-yapiyorum-41369848

 

 • HULA VADİSİ, KUŞ CENNETİ, RALLI MÜZELERİ…- SARA YANAROCAK

https://www.turkisrael.org.il/single-post/2019/11/13/HULA-VAD%C4%B0S%C4%B0-KU%C5%9E-CENNET%C4%B0-RALLI-M%C3%9CZELER%C4%B0%E2%80%A6

 

 • ‘DÜRÜST TÜCCAR LEON’ İLE TARİHTEKİ KARA VARLIK VERGİSİ LEKESİ – SERHAT AYAN

https://tr.sputniknews.com/radio-baslangic-noktasi/201911121040607611-durust-tuccar-leon-ile-tarihteki-kara-varlik-vergisi-lekesi/

 

 • VARLIK VERGİSİ YA DA SERMAYENİN TÜRKLERE NAKLİ

https://www.independentturkish.com/node/91016/varl%C4%B1k-vergisi-ya-da-sermayenin-t%C3%BCrklere-nakli

 

 • KAYBOLAN BİR DİL, KAYBOLAN BİR MUTFAK – CEMRE NARİN

https://www.ruhundoysun.com/yazilar/kaybolan-bir-dil-kaybolan-bir-mutfak/

 

 • “AKLIN YIKIMI” VE NAZİLEŞEN ABD EMPERYALİZMİ – SERPİL GÜVENÇ

https://haber.sol.org.tr/yazarlar/serpil-guvenc/aklin-yikimi-ve-nazilesen-abd-emperyalizmi-274458

 

 • TARIMSAL SULAMADA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1701603/tarimsal-sulamada-yapay-zeka-donemi.html

 

 • YAHUDİ MUHACİRLER-73 – ERALP ADANIR

http://www.yeniduzen.com/yahudi-muhacirler-73-14787yy.htm

 

 • TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ OLABİLECEK NAZİ DAVASINDA ESKİ SS MUHAFIZI 5 BİN 230 CİNAYETTEN YARGILANIYOR

https://www.independentturkish.com/node/93161/d%C3%BCnya/t%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn-son-%C3%B6rne%C4%9Fi-olabilecek-nazi-davas%C4%B1nda-eski-ss-muhaf%C4%B1z%C4%B1-5-bin-230-cinayetten

 

 • JUDEO-SPANISH IN ISTANBUL

https://www.oeaw.ac.at/de/vlach/corpus/judeo-spanish/judeo-spanish-in-istanbul/

 

 • AVRUPA’NIN BİTMEYEN HASTALIĞI: ANTİSEMİTİZM – AYŞE ÖZEK KARASU

https://www.haberturk.com/yazarlar/ayse-ozek-karasu/2541370-avrupanin-bitmeyen-hastaligi-antisemitizm

 

TAKILAN TWEETLER

 

ivo molinas@basyazar

21.yüzyıl’da hala, herkes tarafından kabul edilen,dünyanın en berbat en ırkçı ve en yalan dolu kitabının içeriğinin ‘yüzde seksen doğru’ olduğunu söyleyenler var memleketimde.

 

https://twitter.com/basyazar/status/1195249781339250688

 

Borges’in belleğinde@harf_olarak

Manyerist mimarlar da, Rönesans mimarları gibi Klasik dönem Roma mimarlığını örnek alırlar, fakat Roma mimarlığının öne çıkartılması gereken farklı yönlerinin olduğunu düşünürler. +

 

Bir Sefarad Havrası iç mekanı, Zamość, 1610-1620 (geç örnek):

 

https://twitter.com/harf_olarak/status/1179471315872473088

 

Melike Karaosmanoğlu@DritaEsadi2

Lviv Di Goldene Royz sinagogu. 1500'lü yılların sonunda İtalyan bir mimar tarafından inşa edilen sinagog Rabbi Nachman'ın eşine ithaf edilmiş. Ve ne yazık ki 1942 yılında Naziler tarafından yakılmış. #lviv #ukrayna

 

 

https://twitter.com/DritaEsadi2/status/1195404543846178817

 

Lütfü Türkkan@LutfuTurkkan

Haksız kazançla zenginleşerek lüks içinde yaşayan Protestan Müslüman dediğimiz bir kesim var ki; fikri anlamda Yahudileşmişlerdir bunlar.

 • Ø emmet 🇮🇱@emmet77739968

@LutfuTurkkan  adlı kişiye yanıt olarak

Ben Yahudiyim. İyi parti grup başkan vekili olarak bana nasıl bir mesaj veriyorsunuz?

Yahudiysem haksız kazançla zengileşip lüks içinde mi yaşıyorum demektir?

Tabi ki sorum cevapsız kalacak. Çamur at izi kalsın

 • Ø Bir Türk Yahudisi@TurkiyeYahudisi

Fikir olarak yahudileşmek nedir açıklayın bakalım sayın millet vekili...

 • Ø Ekrem İmamoğlu Fan@ImamogluFanClub

@TurkiyeYahudisi  adlı kişiye yanıt olarak

Düpedüz saçmalamış. Antisemit ve burada yaşayan insanlara saygısız bir yaklaşım

 • Ø ishak ibrahimzadeh@ishak5723

İYİ antisemitizm ... yalnız fikri değil her anlamda !  @iyiparti @meral_aksener

https://twitter.com/LutfuTurkkan/status/1195980163596660736

 • Ø ohannes kılıçdağı@ohannes_klcdg

Irkçının analizi de ancak bu kadar derin olur. Öyle sınıf, statü, burjuva toplumu, burjuvalaşma, sermaye dağılımı, ideloji-kültür etkileşimi falanla kim uğraşacak. “Yahudileşmiş” de olsun bitsin.Ayrıca, bütün Yahudilerin böyle yaşadığı da tabii ki uydurma.

https://twitter.com/ohannes_klcdg/status/1196083807989968897

 • Ø Çirkin İstanbul@CirkinIstanbul

Birini eleştirirken ‘Yahudileşmek’ gibi bir tanım kullanıp nefret suçu işleyen ve Yahudi düşmanı söylem kullanan bir milletvekilimiz olmasından utanıyorum.

https://twitter.com/CirkinIstanbul/status/1196165068305641473

 • Ø Lütfü Türkkan@LutfuTurkkan

İçinde Yahudi geçen her cümle antisemitik değildir. Bu kelimeyi kullanmak yasaktı da biz mi bilemedik..!

 • Ø ishak ibrahimzadeh@ishak5723

@LutfuTurkkan  ve @basyazar  adlı kullanıcılara yanıt olarak

Doğru içinde Yahudi geçen her cümle antisemit değildir ancak sizin tweetiniz antisemit ...!

https://twitter.com/ishak5723/status/1196040590024204289

 

ivo molinas@basyazar

@davahak61  ve @LutfuTurkkan  adlı kullanıcılara yanıt olarak

Her yahudi kelimesi geçen cümle antisemit değildir tabii ki ama bu cümledeki ‘yahudileşmenin’ antisemit olduğunu göremeyecek kadar ya Türkçeniz eksik ya da siyaha beyaz diyen gerçeği bükücülerdensiniz.Yazık.

https://twitter.com/basyazar/status/1196156390903078914

 • Ø 17 kasım 2019 skandal lütfü türkkan tweeti

https://eksisozluk.com/17-kasim-2019-skandal-lutfu-turkkan-tweeti--6249771

 • Ø İktidarı eleştirirken antisemitizme sarıldı

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/18/gorgusuzlugun-faturasi-da-yahudilere-cikarildi/

 

Karel Valansi@karelvalansi

Biri dün akşam Lütfü Türkkan‘ı kıskanmış sanki. Beyler “ben daha antisemitim” demek için yarışmanıza gerek yok, zaten biliyoruz ilk iki sıra sizin merak etmeyin

 

https://twitter.com/karelvalansi/status/1196347341713891328

 

emrecandaglioglu@besiktasliyan

Holokost, dünyada her boyutuyla çalışmış ve çalışılan bir alanken, Türkiye’de neredeyse hiç bilinmiyor ve hatta bu soykırımla kimse ilgilenmiyor. Umarım bu alandaki başyapıtlardan biri olan Sıradan Adamlar, bu ilgisizliği biraz da olsa kırabilir.

 

https://twitter.com/besiktasliyan/status/1194596905201754114

 

İsrail'e Dair@e_israil

Maalesef dünyanın birçok yerinde #Yahudi olmalarına rağmen #İsrail'e adeta düşmanca bir tutum içinde olanlar, sanki İsrail'in varolma hakkını savunanlar #Filistinli kanıyla yıkanıyormuş gibi "Filistinlilerin de yaşama hakkı" var gibi konuşanlar var.

Hepimiz #Filistin lilerin yaşama hakkını savunuyoruz. Bunu herkes kabul ediyor. Asıl soru bölgede #İsrailli lere yaşama hakkı tanınıp tanınmaması. Sanders gibiler saçma sapan konuşmadan önce bunu düşünmeliler. #Holocaust'tan kurtulan bu kadının mesajı Sanders kadar herkes için.

https://twitter.com/e_israil/status/1195749071023153153

 

İsrail'e Dair@e_israil

Her gün ama her gün tvlerde koca akademisyenler gasteciler #İsrail'e "saydırıyor". Peki onların kamuoyu? İsrail'de yapılan bir ankette #Türkiye'yle ilişkileri düzeltelim mi sorusuna Evet diyenler %53, Hayır diyenler %32 çıkmış. Eh pek de fena sayılmaz. Biraz daha çaba lazım 😍

https://twitter.com/e_israil/status/1195065775159201793

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV Şalom Spotify'da GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental