5 Ağustos 2021 Perşembe 21:24

SOYADLARIMIZ: Alfassi, Algazi, Damar, Davila, Finzi, Florentin

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 3245 görüntüleme
25 Kasım 2019 Pazartesi

ALFASSİ - ALFASA

Fas’ın Fez kentinde yaşamış olan Yahudilerin benimsediği bir soyadıdır.

Fas coğrafyasında varlıkları Kartacalılar dönemine kadar uzanan Yahudilerin Fenikelilerle beraber Sala (günümüzde Rabat) Limanına gidip altın ve tuz ticareti yaptıkları bilinir.

Özellikle 18. yüzyılda Fas’ta ve Tunus’ta değerli eserler üreten din bilginleri yetiştiren bu ailenin Osmanlı’ya gelen kolları genellikle Edirne ve civarına yerleşmişlerdi.

ALGAZİ - ALGAZE - ALGHAZİ

Arapça ‘gazi’ sözcüğünden türeyen ve değişik yazılımları olan bu soyadını taşıyan kabala araştırmacıları, din bilgeleri ve musiki üstatlarına özellikle Osmanlı İmparatorluğunda ve bazı Arap toplumlarında rastlanır1.

Alghaz imlası ile yazıldığında Berber-Yahudi toplumu lisanında ‘ezilmiş, kazılmış’ anlamında bir lakap olan ‘ghaz’ sözcüğünden türemiş olduğu düşünülebilir2.

Yurdumuzda iki ünlü örnek olarak Talmud bilgini Abraham ben Moises Algazi (yaklaşık 1560-1640) ile ‘bülbül’ lakaplı Hazan, Klasik Türk Musikisi üstadı ve La Boz de Oriente gazetesinin kurucusu İsak Algazi’yi3 önemle belirtmek isterim.

DAMAR

Bu soyadı bir zamanlar gelişmiş bir Yahudi toplumunun yaşadığı Yemen’in güneybatısındaki Dhamar kentiyle ilintilidir. 1949’da İsrail’e göç eden Yemen Yahudileri arasında bu soyadına rastlanır. İsrail folk müziği ödülüne layık görülen Dhamar doğumlu sanatçı Shoshana’nın soyadı Damar’dır4.

Damari, Demri, Damri gibi değişkenleri mevcut.

DAVİLA

De Avila’nın kısaltılmış şekli olan bu soyadının kökeni İspanya’nın Kastilya bölgesinde, Yahudi varlığına ait 1085 yılı tarihli belgelere rastlanmış olan Avila (Abila) kentidir5.

16. ve 17. yüzyıllarda bir Kabala araştırma merkezi olarak ünlenen kentte6 iki (veya muhtemelen üç) sinagog ve iki mezarlık mevcuttu7.   

Dabela, De Abella, De Abila, D’A Vila ve benzeri değişkenlerine rastlanır8.

FİNZİ

Finzi soyadı İtalya’da Bologna’nın güneyinde Faenza kentiyle ilintilidir. Fayans olarak bilinen sırlı toprak eşyanın vatanı sayılan Faenza’da 13. yüzyıldan beri yerleşik önemli bir Yahudi toplumunun varlığı bilinir9.

Beth Hatfutsot’a göre, o döneme ait rastlanan belgelerde aileden bahsedilirken Tedesco unvanının eklenmesi, fertlerinin İtalya’ya Almanya’dan göç etmiş olmaları ihtimalini düşündürür.

Beth Hatfutsot ayrıca, Tevrat’taki Phinehas (Pinhas) adının İtalyanca söylenişi Fiena’dan da esinlenme olasılığına değinir. 

Soyadının Finci, Fincz ve benzeri değişkenleri mevcuttur.

FLORENTİN - FİORENTİNO

İtalyanca ‘Floransa’dan’ anlamında olan bu soyadı Firenze (Floransa) – Roma yolu üzerinde Castiglion Fiorenfino beldesiyle ilintilidir. Bulunan sinagog, dini objeler, ev eşyaları kalıntıları ve hatta müzik ve dans ezgileri Yahudilerin 13. yüzyıldan beri bu bölgede varlıklarını belgeler10.

13. yüzyılda Floransa’da tedavüle giren bir altın sikkeye florin adı verilmiştir. Daha sonraki yıllarda değişik ülkelerde, örneğin Venedik, Hollanda, İngiltere, Avusturya’da, altın veya gümüş para birimleri de florin olarak adlandırılmıştı.

1 Guggenheimer, 21.

2 Beth Hatfutsot; Laredo, C.1 s. 270.

3 İsak Algazi hakkında ayrıntılı bilgi: Güleryüz-Toplumsal, s.75-77.

4 Beit Hatfutsot.

5 Eisenbeth, 117, Beit Hatfutsot.      

6 Toledano, 351

7 Lacave, 63.

8 Beit Hatfutsot.               

9 Eisenbeth, 126.

10 Eisenbeth,126.

 

 

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental