27 Şubat 2021 Cumartesi 10:17
vakko
vakko

HANUKA Mumlarını yakıyoruz

Bir mitsva yerine getirilmeden hemen önce, yerine getirilecek mitsva ile ilgili bir beraha/dua okuruz. Bu duanın amacı, kişinin aklının, düşüncelerinin, az sonra yerine getireceği mitsvaya odaklanmasıdır.

Nazlı DOENYAS Kavram 3676 görüntüleme
23 Aralık 2019 Pazartesi

 Mitsva kelimesi çoğunlukla emir olarak çevrilse de, bağlamak, birleştirmek anlamına da gelir. Mitsvalar  hem Tanrı ile, hem de Yahudi halkı ile aramızda var olan spiritüel bağlılığı derinleştiren araçlardır. Mitsva yapmadan önce söylenen beraha, az sonra parçası olacağımız bu özel bağlanma fırsatına odaklanmamıza, o anı içselleştirmemize, kalben de orada olmamıza yardımcı olur.

Baruh Ata- Mübareksin Sen: Berahalar her zaman Tanrı’ya direkt olarak hitap etmemizle başlar. Bir mitsva yerine getirmeden orada var olan yoğun spiritüelliğin farkında olmamız gerekir. O anda dünyada var olan her şeyin Kaynağının Huzuru’nda olduğumuzu, o huşuyu hissetmemiz gerekir. Berahalar, her mitsvanın içinde var olan huşu duygularına odaklanmamızı sağlar.

Bayamim Aem Bazeman AzeO günlerde, yılın bu vaktinde:  Yahudi inancına göre zaman, lineer değil,  spiral gibidir. Bir olayın ilk olarak meydana gelmesini sağlayan güç,  olayın her yıl dönümünde tamamen aynı şekilde açığa çıkar. Tarihte aynı günler, olayların meydana geldiği zamanla aynı özellikleri taşır. O yüzden Hanuka dönemi mucizeler zamanı, Pesah dönemi kurtuluş zamanı, Sukot dönemi mutluluk zamanı olarak anılır.

Zaman, sadece gelip geçen bir şey değildir. Yahudilik, zamanı canlı, yaşayan bir kavram olarak kabul eder. Olaylar sadece gerçekleştikleri o belirli zamanda kalmaz,  zamanın özüne, yapısına işler. Hanuka zamanındaki mucizeler o günlerde yaşanmış olabilir ama aynı önemde şu an içinde olduğumuz, yılın bu vaktinde gerçekleşmeye, ışığını yaymaya devam etmektedir.

Kendini mitsvaları yerine getirmenin özünü anlamaya, bu konuda ustalaşmaya adayan bir kişi, Yahudi takvimindeki farklı zamanlarda var olan spiritüel gücü nasıl kullanabileceğinin bilincine sahiptir. Bu zamanlar, aynı mevsimler gibidir: sürekli orada olmayabilirler, ama her zaman geri gelirler. Hanukiya’yı yakma mitsvası, sadece geçmişte kalan bir zamanı hatırlama yolu değil, bu zamanın içinde gizli bekleyen spiritüel güçten faydalanabilmemizi kolaylaştıran mistik bir eylemdir.

*Hanuka mumlarının sıralı, açıklamalı yakılış ve duaların okunuş videosu-

http://www.sevivon.com/index.php?YT=tEs9F1bQnbg&width=560&height=424&title=Hanuka%20Bayram%FD,%20Hanukiya%20nas%FDl%20yak%FDl%FFD?&Itemid=191

Her gece mumları yakmadan:

 

1.Vii Noam: “Vii Noam Ad. Elo-Enu Alenu Umaase Yadenu Konena Alenu Umaase Yadenu Koneneu- Tanrı’mızın lütfu, iyiliği üzerimizde olsun. Ve Tanrı’mız, yaptığımız işleri, yükseklerdeki uygun mekânlara yerleştirsin. Ve bu şekilde, yaptıklarımız bizim için sağlam olsun ve ayakta kalsınlar.”

 

2.Leadlik Ner Hanuka: “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik Ner Hanuka- Bizleri mitsvaları ile kutsayan ve bizlere Hanuka mumlarını yakma mitsvasını veren Evrenin Efendisi Tanrı’mız, Sen Mübareksin.”

 

3.Şeasa Nisim Laavotenu: “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam Şeasa Nisim Laavotenu Bayamim Aem Bazeman Aze- Atalarımıza o günlerde yılın bu vaktinde mucizeler yapan, Evrenin Efendisi Tanrı’mız, Sen Mübareksin.” 

 

4. Şeeheyanu: (sadece mumları yaktığımız ilk gece söylenir) “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam Şeeheyanu Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze-

 Bizi yaşatan, ayakta tutan ve yılın bu vaktine eriştiren Evren’in Efendisi, Tanrı’mız, Sen mübareksin.”

Not:  İlk gece Hanukiya’yı yakmayı unutan bir kişi, mumları bu sene ilk olarak ne zaman yakarsa,  Şeeheyanu berahasını da o gün söyler.

 

Birinci mum yakıldıktan sonra; aşağıdaki pizmonlar (nakaratlı dinsel şiir) söylenerek, o geceye ait mumlar yakılmaya devam edilir.

Anerot Alalu:

 

“ANEROT ALALU ANU MADLİKİN AL ANİSİM, VEAL APURKAN, VEAL AGEVUROT, VEAL ATEŞUOT, VEAL ANİFLAOT, VEAL ANEHAMOT, ŞEASİTA LAAVOTENU BAYAMİM AEM BAZEMAN AZE AL YEDE KOANEHA AKEDOŞİM VEHOL ŞEMONAT YEME HANUKA, ANEROT ALELU KODEŞ EN, VEEN LANU REŞUT LEİŞTAMEŞ BAEN, ELLA LİROTAN BİLVAD, KEDE LEODOT LİŞMEHA AL NİSEHA VEAL YEŞUOTEHA VEAL NİFLEOTEHA.” 

 

“Bizler bu mumları, eski günlerde bu dönemde atalarımızın hatırına kutsal Koenlerinin aracılığıyla gerçekleştirdiğin yaptığın mucizeler için, kurtuluşu sağladığın için, kahramanlıkların için,  (onları) kurtardığın için, gerçekleştirdiğin harikalar için,(onları)  teselli ettiğin için yakıyoruz.

 Bu mumlar, Hanuka’nın sekiz günü boyunca kutsaldır. Onları kullanmaya hakkımız yok, onlara sadece bakabiliriz. 

Gerçekleştirdiğin mucizeler, olağanüstü olaylar ve (halkını) kurtardığın için Ad’ına teşekkürlerimizi sunmak üzere.”

 

Mizmor Şir Hanukat Abayit (30. Mezmur):

 

“MİZMOR ŞİR HANUKAT ABAYİT LEDAVİD. AROMİMHA AD. Kİ DİLİTANİ, VELO SİMAHTA OYEVAY Lİ AD. ELOAY, ŞİVATİ ELEHA VATİRPAENİ: AD. EELİTA MİN ŞEOL NAFŞİ, HİYİTANİ MİYAREDİ VOR: ZAMERU L’AD. HASİDAV, VEODU LEZEHER KODŞO: Kİ REGA BEAPO HAYİM BİRTSONO, BAEREV YALİN BEHİ, VELABOKER RİNA: VAANİ AMARTİ BEŞALVİ, BAL EMOT LEOLAM: AD. BİRTSONEHA EEMADTA LEARERİ OZ, İSTARTA PANEHA AYİTİ NİVAL: ELEHA AD. EKRA, VEEL AD. ETHANAN: MA BETSA BEDAMİ, BERİDTİ EL ŞAHAT AYODEHA AFAR AYAGİD AMİTEHA: ŞEMA AD. VEHONENİ, AD. EYE OZER Lİ: AFAHTA MİSPEDİ LEMAHOL Lİ, PİTAHTA SAKİ VATEAZERENİ SİMHA: LEMAAN YEZAMERHA HAVOD VELO YİDOM, AD. ELOAY LEOLAM ODEKA.”

 

“Kutsal Tapınak Bet-Amikdaş’ın hizmete açılışı için David’in kompoze ettiği şarkılı bir mezmur:

Seni yücelteceğim, Tanrı’m çünkü Sen beni diplerden çekip kurtardın ve düşmanlarımın sevinmesine izin vermedin. 

Tanrı’m Sana seslendim ve bana şifa verdin.

Tanrı’m, Sen ruhumu ölüler diyarından çıkardın ve uçuruma düşmeme izin vermedin.

Tanrı’ya şarkılar söyleyin (siz) O’na bağlı olanlar ve O’nun kutsal İsmi’ne şükredin, çünkü öfkesi yalnızca bir an sürer, ama iyiliği tüm bir yaşam boyunca devam eder. 

Akşam ağlayarak uyuyakalsam (bile) sabah sevinçle kalkarım. 

Sakinken demiştim ki, ‘Asla sarsılmayacağım’.Ancak Tanrı’m (yalnızca) Senin iyi niyetindi benim büyüklüğümü kuvvetle tutan. 

Yüzünü benden gizlersen dehşete düşerim. 

Seni çağırırım Tanrı’m ve Efendimedir yakarışlarım.

 Ölümüm Sana ne kazandırır mezara indiğimde? 

Toz, Seni tanır mı, Senin gerçeğini ilan eder mi? 

 Tanrı’m dinle (beni) ve bana lütfet. Tanrı’m bana yardım et. 

Yasımı bir sevinç dansına dönüştürdün, çulumu çıkarttın ve beni neşeyle sardın. Böylece ruhum Sana şarkı söylesin ve asla susmasın diye. 

Tanrı’m Sana sonsuza dek teşekkür edeceğim.”


Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GZ

MOZOTROS AİLESİ

MOZOTROS AİLESİ

TÜNELİN UCU

TÜNELİN UCU