7 Mart 2021 Pazar 12:18
vakko
vakko

Gün gün OMER sayımı

Hod-Güzellik ve Uyumun içindeki Tevazu ve Haşmet

Nazlı DOENYAS Kavram 13268 görüntüleme
23 Nisan 2020 Perşembe

 

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma-

“SEFIROS”-

by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley  

 Omer’in 26.Günü- 4 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü: Netsah’ın içinde Hod-Sonsuzluğun içindeki Tevazu ve Kabul

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Tanrı’ya, tarihin tam bu zamanında yaşıyor olduğumuz için şükretmek. Geçmiş nesillerin hayal bile edemeyecekleri ve bizim sahip olduğumuz imkanlar, fırsatlar ve nimetler üzerine düşünmek.

 

Başkaları ile-Hayatımızda bize yapılan iyilikler ve onlar için gerektiği şekilde, hakkını vererek teşekkür edip etmediğimiz üzerine düşünmek. Bu, bir doktor, bir akraba, bir arkadaş, veya hayatımızda bir fark yaratan herhangi biri olabilir. Eğer imkanımız varsa, onları arayıp, şu an onları düşündüğümüzü söylemek.

 Hayatımızda fark yaratan bir anın veya bir kararın içindeki “güzelliği” görmek. Bugün, bunun için şükretmek.

 

Kendimiz ile- Hayatımızda yapmış olduğumuz yanlışları ‘sahiplenmek’.

Dünyayı değiştirecek gücümüz ve mkanımız olduğunu idrak etmek.

Uzun vadeli planımızı gerçekleştirecek, kısa vadeli hedefler üzerine yoğunlaşmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 27. Günü- 5 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü:Netsah’ın içinde Yesod-Sonsuzluğun içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Bir Sefer Tora harfi almak veya yazmak.

Sinagogumuza veya Tora çalışma grubumuza bir kitap bağışlamak.

Başkalarının bizden ödünç alabilmesi için kendi Yahudi kitapları kütüphanemizi başlatmak.

 

Başkaları ile-Mişna der ki: “Az söyle, çok iş yap”(Pirke Avot 1:15).Ne dediğimize çok dikkat etmek ve verdiğimiz vaadleri yerine getirdiğimizden emin olmak.

Bir başkasının geçimini temin etmesine yardımcı olmak için bir telefon açmak veya bir görüşme ayarlamak.

Hem kendi, hem başkalarının çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilenmek. Onların ödevlerini yapmalarına yardımcı olmak.

 Çocuklarla birlikte öğrenmek için, onların üzerinde kalıcı bir etkisi olacak veya gelecekte onlara faydası olacak, okul müfredatı dışında bir şey bulmak.

 

Kendimiz ile- Kendi methiyemizi yazmaya çalışmak.120 yıl sonra nasıl hatırlanmak isteriz?

Methiyenin, gerçekten kim olduğumuzu yansıtması için, hayatımızda yapacağımız değişikliklere için, gerekli adımları atmak.

Bu haftanın başında koymuş olduğumuz kişisel hedefi gerçekleştirmek için harekete geçmek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 28. Günü- 6  Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günüNetsah’ın içinde Malkut-Sonsuzluğun içinde Önderlik ve Hakimiyet

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Bet Amikdaş yıkıldıktan ve Yahudiler dünyanın dört bir yanına sürüldükten sonra, Tanrı’nın Varlığı da oradan ayrıldı.

Sürgünde olmanın Tanrı’ya verdiği acıyı hissetmek.

Maşiah’ın gelmesi için çok güçlü bir hasret ve arzu duymak ve Bet Amikdaş’ın yeniden kurulup, sürgünlerin bir araya gelebilmesi için dua etmek.

Bir mitzva yaparken sağ bacağımızı kullanarak, hareketlerimizdeki hevesi ve coşkuyu ifade etmek.

 

Başkaları ile- Başka birine yardım edeceğimiz zaman yürümemek, koşmak!

Paramızın bir kısmını, Tanrı’nın Varlığı’nın dünyada daha güçlü olarak hissedilebilmesi için harcadığımızdan emin olmak.

 

Kendimiz ile-Tanrı’ya güvenmek, O’ndan gelen her şeyin, olabilecek en iyi senaryo olduğuna kalpten inanmak. Kötü bir şey olduğunda, bunun Tanrısal planın büyük resminin içinde mutlaka bir yeri olduğundan emin olmak.

Bugün bir plan yaparken veya bir şey için taahhütte bulunurken, “Tanrı’nın yardımıyla-be-ezrat Aşem” demek.

Bütün kararlarımızı birer amaç haline getirmek. Yazdığımız hedefler,dünyanın gidişatında bir fark yaratacak mı? Bu hedefleri hayatımızın bir parçası yapmak.

Kendimiz için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmemize yardım etmesi için Tanrı’ya dua etmek.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V. HAFTA : HOD  : İhtişam,haşmet,titreşim,yankı,anlayış,tevazu, kabul-(Aaron)

 

Omer’in 29. Günü- 7 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günü:Hod’un içinde Hesed-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Bugün bir Sidur kitabı veya yemekten sonra söylenen şükür dualarının yazılı olduğu başka bir doküman taşımak. Bizleri doyuran, fiziksel htiyaçlarımızı karşılayan Tanrı’ya şükretmek.

Hak etmediğimiz halde gerçekleştirdiği mucizeler için Tanrı’ya şükretmek.

 

Başkaları ile-Cemaatin dışında kalmış olan birine ulaşmaya çalışmak. Bir “merhaba” demek veya gülümsemek gibi basit bir iletişim kurmak.

Bir öğün veya Şabat yemeği için birini evimize yemeğe davet etmek.

 

Kendimiz ile- Kendimizi cemaatin içinde tutmak. Kendimizi uzak tutmamak.

İnsanların kalbimize girebilmelerine izin vermek.

Biraz matza yemek.

Hamotzi lehem min aaretz-topraktan ekmek çıkaran” duasına yoğunlaşmak. Burada, bize yapılan iyiliği görmeye çalışmak. 

Yahudiler kırk yıl boyunca çöllerde yaşadılar. Tanrı, göklerden yeryüzüne yağdırdığı manna ile onların kırk yıl boyunca yaşamlarını sürdürmelerini sağladı. Çölde doğmuş olan nesil, İsrail topraklarına girince, yiyeceğin, topraktan da gelebileceğini görünce, hayretler içinde kaldı.

Çiftçi sadece toprağa tohum eker ve Tanrı birkaç ay içinde o tohumları yiyecek haline getirir.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 30. Günü- 8 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günüHod’un içinde Gevura-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Tanrı bize, ihtiyacımız olan her şeyi verir. Herhangi birini kıskanmamız için hiçbir sebep yoktur. Eğer bir başkası, bizim istediğimiz bir şeye sahipse, bizim elimizden bir şeyimizi almış gibi düşünmemek, onun kendisine düşeni aldığının bilincinde olmak. Tanrı’nın İyiliği ve bereketi, herkese yeter.

“Birkot Aşahar-sabah duaları”nın içindeki  “şeasa li kol tsorki-bütün ihtiyaçlarımı karşılayan” kısmını söylerken, bu cümle üzerine yoğunlaşmak, Tanrı’nın bize, ihtiycımız olan her şeyi, her gün sağladığını idrak etmek.

Kiduş Aşem-Tanrı’nın İsmi’ni yüceltmek’tir. Bugün, Kiduş Aşem için bir şeyler yapmak.

Kiduş Aşem olacak bir yazı yazıp yollamak, bir mail atmak veya bir şey söylemek.

 

Başkaları ile-Birisine söylenmesi gereken ağır bir şey varsa, bunun nasıl güzellikle söylenebileceği konusunda kafa yormak.

Tatlılıkla konuşmak.

Güzel kelimeler kullanmak.

Kaba bir dil kullanmamaya dikkat etmek.

Güzellik adına kendimize hakim olmak. Bırakalım karşımızdaki “kazansın”.Güzellik adına bir tartışmayı ‘kaybetmek’

Eşimizi ve arkadaşlarımızı, oldukları gibi kabul etmek. İnsanları, kendi ihtiyaçlarımıza göre değiştirmeye çalışmamak. Tanrı’nın bize, tam ihtiyacımız olan eşi ve tam ihtiyacımız olan arkadaşları verdiğinin bilincinde olmak.

 

Kendimiz ile- “Avodat Aşem-Tanrı hizmeti” adına fiziksel egzersiz yapıp, vücudu formda tutmak. Bugün, araba kullanmak yerine yürümek.

İnsanların “ o hiçbir zaman şikayet etmez” diye bahsettikleri kişi olmak.

Şikayet etmemek için kendimizi frenlemek.

 

 

Omer’in 31. Günü- 9 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü: Hod’un içinde Tiferet-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Güzellik ve Uyum

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- “Birkot Aşahar-sabah duaları” sırasında  “Oter Yİsrael betifara-İsrailoğulları’nı görkemle taçlandıran” bölümü söylenir.

Bu kısım, aynı zamanda tefillin’i kasteder. Bu sabah tefillin takarken dikkatle yoğunlaşmak.

Tefilin, pe’er–ahenk, uyum anlamına da gelir. Uzun zamandır kontrol edilmeyen tefilinleri elden geçirmek. Güzel olduklarından emin olmak.

Bantların kusursuz ve lekesiz bir şekilde, simsiyah olduklarından emin olmak,ve takarken, siyah yüzeyin dış kısımda  olduğuna dikkat etmek.

Bugün Tanrı ile konuşurken daha güzel bir kıyafet giymek. Tanrı’nın karşısında dua ederken özel bir giysi giymek veya bir kravat iymek.takmak.Normalde giydiğimizden daha güzel kıyafetler giymek.

 

 

Başkaları ile-Başkasının mutlu bir olayına, sanki kendimizinmişçesine

Sevinip mutlu olmak.

Düşünerek ve zarif bir şekilde teşekkür etmek.

Teşekkür etmemiz gereken birine, bir mesaj, mail vb ile teşekkür notu yollamak.

Tanıdığımız birine dürüst,içten gelen ve yerinde bir iltifat yapmak.

 

Kendimiz ile- Kipa,Magen David veya, Yahudi olmaktan gurur duyduğumuzu gösteren bir şey takmak.Bunu gururla taşımak.

Evimizi temizlemek. Tanrı’nın Varlığı için uygun bir yer haline getirmek,ve evimizin Yahudi kimliği ile gurur duymak.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 32.Günü- 10 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günü: Hod’un içinde Netsah-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Sonsuzluk

 

Hareket Noktaları:

 

  Tanrı ile-Yemekten(ekmek yenen öğünden sonra)  söylenen şükür duası-Birkat Amazon’u söyleme şeklimizi değiştirmek. Kelimeleri daha güzel bir şekilde, hissederek söylemek.Birkat Amazon’u her söylediğimizde Sidur kitabı veya duanın olduğu bir kitapçık kullanmak.

Her gün söylediğimiz, ve Tanrı’ya, tüm diğer ulusların arasından bizi seçtiği için şükrettiğimiz “Aşer bahar banu mikol aamim”  duasını hissederek ve kelimelere odaklanarak söylemek.

 

Başkaları ile-İyi göz –ayin tova;   kem, kötü göz-ayin ara ‘nın tam zıttıdır.

Eşimiz hakkında daha önceden fark etmediğimiz güzel bir şey keşfetmek.

Bir başkasının başarısına samimiyetle sevinmek.

İnsanlara selam verme şeklimizi değiştirmek, bunu daha güzel bir hale getirmek.

Telefona nasıl cevap veriyoruz? Bir değişiklik yapıp arayan kişiye ne kadar değer verdiğimizi ve aramasının bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek.

 

Kendimiz ile-Kişiliğimizi güzelleştirmek için bir değişiklik yapmak..İnsanların bizde görüp takdir ettikleri bir yönümüzü bulup,onu daha da geliştirmek,daha güzelleştirmek.

 

 

 

 

 

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Zaten yapıyor olduğumuz iyi bir davranışı alıp, daha güzel bir hale getirmek.

Mesela dua ederken özel bir giysi giymek, Şabat için daha güzel kandiller almak, daha güzel bir mezuza almak.

 

Başkaları ile-Bütün ailenin bir arada oturup yemek yediği masalar, çoğu zaman herkesin gün içindeki sıkıntılarını ve şikayetlerini dile getirdiği yer olur. Farklı bir yaklaşımla herkesin masada, bugün başından geçen en güzel olayı anlatmasını istemek. Bu şekilde havayı güzelleştirmek.

 

Kendimiz ile- Önemli bazı şeyleri düşünmeden mekanik olarak yaptığımızı fark ediyorsak, bunu daha törensel bir havayla güzelleştirmeye çalışmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 20.Günü- 28 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba günü:Tiferet’in içinde Yesod-Güzellik ve Dengenin içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Bazı kişiler spiritüel bir şekilde konuşur, spiritüel bir tarzları da vardır, ama gerçek içleri hiç spiritüel değildir.

”Tanrı isterse”  veya “Tanrı’ya şükür” demeden önce durup söyleyeceğimiz kelimeleri biraz düşünmek. Söylemeden önce bu sözleri içselleştirmek.

 

Başkaları ile-Gerçek ve doğru olmayan bir şey söylememeye, özellikle dikkat etmek. Sözlerimizin geçerli olduğundan emin olmak ve bu şekilde insanların söylediklerimize itimat etmelerini sağlamak.

 

Kendimiz ile-Bugün ne olursa olsun, sinirlenmemek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 21.Günü- 29 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe günü:Tiferet’in içinde Malkut-Güzellik ve Uyumun içindeki Hakimiyet ve Saygınlık

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Tanrı’nın yaratmış olduğu dünyaya bakıp, daha önce farkına varmadığımız güzel bir şey daha keşfetmeye çalışmak. Avraam gibi, bu keşfimizi Tanrı’nın Tek’liğini takdir etmek için kullanmak.

 

Başkaları ile-Sadece hoş ve memnuniyet verici kelimeler kullanmak. Birisiyle konuşurken en uygun kelimeleri bulmak.

Yüzümüz, herkesin görüşüne açıktır ve onunla karşılaşan herkesi etkiler. Bir yere girmeden önce, yüzümüze bir gülümseme yerleştirmek için bilinçli bir çaba göstermek. Varlığımızla bütün odanın havasını değiştimek.

 

Kendimiz ile-Biraz durup düşünmek. Varlığımız başkalarını ne şekilde etkiliyor? Katılabileceğimiz bir toplantı, ziyaret edebileceğimiz bir kişi, bulunmamız gereken bir yer, gibi fark yaratabileceğimiz bir fırsat düşünmek. Bugün oraya gitmek.

 

 

 

IV. HAFTA : NETSAH:Sonsuzluk,zafer,tahammül,azim,kararlılık,bağlılık,dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe) 

                                                  

Omer’in 22.Günü- 30 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günüNetsah’ın içinde Hesed-Sonsuzluğun içinde Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Bütün dünyanın uzun vadeli selameti ve güvenliği için, ettiğimiz dualara, yeni bir bir dua eklemek. Sürekli olacak bir barış için dua etmek.

 

Başkaları ile- Hovot Alevavot (Shaar Ahavas Hashem,Ch.6) şöyle yazar:”Kardeşim, şunu bilmeni isterim ki, bir kişi, Tanrı ile olan ilişkisinde olabilecek en yüksek seviyeye ulaşmış bile olsa,peygamberlerin spiritüel ve davranışsal seviyesine ulaşmış  bile olsa, halen, başkalarının, iyi bir şey yapmalarına vesile olmuş birinin seviyesine ulaşamaz.Çünkü eğer biri, ufak çapta bile olsa, başka birini bir iyilik yapması için yönlendirirse, hem o kişinin ,hem de o kişinin çocuklarının veya öğrencilerinin bütün gelecek  nesillerde yapacakları bütün iyi davranışlar dolayısıyla ödüllendirilecek,bunların bereketini ve hayrını görecektir.”

Birisi için bir iyilik yapmanın, uzun vadeli bir etkisi vardır. Bu, sadece o kişiyi ve onun yakın ailesini değil, bütün gelecek nesilleri de etkiler. Bugün yaptığımız bir hareketin, gelecekte yaratacağı muazzam güçlü etkiyi tahmin bile edebilmemiz mümkün değildir.

 

Kendimiz ile-Hayatımızdaki amaçlarımız hakkında bir misyon/görev planı oluşturmak. Önümüzdeki yirmi yıl içinde gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz beş şeyi listelemek.

 

 

Omer’in 23.Günü- 1 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü:Netsah’ın içinde Gevura-Sonsuzluğun içinde Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Talmud (Berahot 54a) der ki,”Kişi nasıl ki başına gelen  iyi şeyler için Tanrı’yı kutsuyorsa, iyi olmayan şeyler için de kutsamalıdır”.Bir kişinin ölüm haberi veya başka bir kötü haber alındığında söylenen dua: “Kutsalsın Sen Tanrı’mız, gerçek Yargıç”. Kötü bir haber duyulduğunda veya okunduğunda, her şeyin Tanrı’dan geldiği ve bir sebebi olduğu fikri üzerine yoğunlaşmak.”Baruh Dayan Aemet” demek.

 

Başkaları ile-Uzun vadede iyi olacak bir şey için “Hayır!” demekten korkmamak. Uzun vadeli kazanç üzerine yoğunlaşmak. 

Yapmak istemediğimiz o arama, muhtemelen bu günün en önemli aramasıdır. O aramayı yapmak.

 

Kendimiz ile-Şu an yaşamakta olduğumuz bir sıkıntının, uzun vadede bize sağlayabileceği faydayı düşünüp bulabilmek.

Kararlar uzun süreli olmayabilir, ama amaçlar uzun sürelidir. Bir kararı, nasıl , “amaç” haline getirebiliriz, bunun üzerine çalışmak.

Hedefleri açık ve net bir şekilde tanımlamak,onları yazmak.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 24.Günü- 2 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü : Netsah’ın içinde Tiferet-Sonsuzluğun içindeki Güzellik ve Uyum

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Yahudi tarihinden bir bölüm okumak.

 

Başkaları ile-Bir tartışmayı, karşımızdakini utandırmadan ve kırmadan kazanmaya çalışmak.

Bazen, başkasını üzmek yerine yenilgiyi kabul etmek daha iyidir.

 

Kendimiz ile- Bizim üzerimizdeki uzun vadeli etkileri olan, hayatımızda vermiş olduğumuz iyi ve kötü kararlara bakmak.

Dün yazmış olduğumuz hedefler listesini gözden geçirmek. Bu listeyi genişletmek. Daha büyük düşünmek. Kutunun dışına çıkmak.

 

 

Omer’in 25.Günü- 3 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günü:Netsah’ın içinde Netsah-Sonsuzluğun içindeki Sonsuzluk

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Bugünden itibaren, her gün Tanrı ile konuşmak için bir dakika ayırmak .(Talmud Nedarim 8a)

 

Başkaları ile-Başkalarına karşı davranış şeklimizde kalıcı bir değişiklik yapmak.

Hayatının sonuna gelmiş birini ziyarete gitmeye çalışmak. Onunla, Maymonides’in Onüç İman Prensibini gözden geçirmek.

 

Kendimiz ile- Başkalarının gönül rahatlığıyla güvenebileceği bir kişi olmak. Her zaman güvenilir bir kişi olmaya özen göstermek.

Uzun vadeli hedeflerimizi ve buna ulaşmak için atmamız gereken adımları netleştirmek. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------


Omer’in 15.Günü-  23 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günüTiferet’in içinde Hesed- Güzellik ve Dengenin içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

        Tanrı ile-Tanrı’ya, bize her gün verdiği meyveler ve tüm diğer yiyecekler için teşekkür etmek. Tamamen aynı besin özellikleri, gri bir hapın içinde de varolabilirdi, ama Tanrı yiyeceklere tat, renk, doku ve koku vermeyi tercih etti. Bu şekilde hayatımıza güzellik, ahenk ve neşe kattı.

 

Başkaları ile-Hoşlanmadığımız kişilerdeki güzellikleri görmeye çalışmak.

Başkalarını dinlemek, duymak. Hoşlanmadığımız kişilerin bile bir görevi olduğunun bilincine varmak.

Beit Hillel der ki: çirkin bir gelinin kocasına, onun güzel olduğunu söyleyin, çünkü kocasının gözünde o, gerçekten de güzeldir. Bu, Tiferet’in içinde Hesedörneğidir.”Gerçek”, iyilik ve nezaket ile daha ılımlı bir hale getirilir.

Tosefos bunu şöyle açıklar: çirkin bir gelinin bile mutlaka güzel olan bir tarafı vardır. İşte o güzelliğe yoğunlaşarak “hesed”ifade edilir.

 

Kendimiz ile-Bu akşam uyumadan, beş dakika boyunca günümüzü film şeridi gibi gözden geçirmek. Çok katı, çok yargı dolu veya kinci bir şeklide davrandığımız bir nokta varsa, durup düşünmek. Daha dengeli ve adil bir tutum ve davranış için ne yapabilirdik?

 Omer’in 16.Günü- 24 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü: Tiferet’in içinde Gevura-Güzellik ve Dengenin içindeki Disiplin ve Sınırlılık


Omer’in 16.Günü-  24 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-İnsan vücudu, nazik bir dengeye bağlıdır. Bunu, sabah duasının da bir kısmını oluşturan tuvalet ihtiyacından sonra söylenen Aşer Yatsar-insanı şekillendiren, yoktan vareden-duası ile ifade ederiz. İnsan vücudu kadar karmaşık, ama bir o kadar da uyumlu bir sistem kuran ve bunu devam ettiren Tanrı’nın Hesed’i üzerine yoğunlaşmak.

 

Başkaları ile-İlişkilerimizde sağlıklı sınırlar koymak. Eğer birisine fazla bağımlıysak veya birisi bize fazla bağımlıysa, yeni sınırlar koyarak ilişkiyi geliştirmek.

 

Kendimiz ile-Hayatımızda yapmak istediğimiz ama sürekli ertelediğimiz bir şey varsa, ajandamıza,gerçekleştirme niyetiyle, olmamız gereken o yeri ve zamanını kaydetmek.

 

 

Omer’in 17.Günü- 25 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar günü:Tiferet’in içinde Tiferet- Güzellik ve Dengenin içindeki Güzellik ve Denge

 

Hareket Noktaları:

 

        Tanrı ile-Tefillin’e pe’er=taç denilir. Bu da Tiferet’in köküdür. Tefilin takmak ve tefilin şel roş- başımızdaki tefilinin düzgün olmasına özellikle dikkat etmek.

Aşre’de Poteahel yadeha-Elini aç- kısmını söylerken, Tiferet’i simgelercesine iki elimizi de yukarı doğru kaldırmak.

 

Başkaları ile-Bugün birisinin elini sıkarken, iki elimizle sıkmak.

 

Kendimiz ile-Şu ana kadar “gerçek ve doğru” bildiklerimizi şöyle bir gözden geçirmek. Hep bunları yapmış/yapıyor olmamız, onların kesinlikle “doğru” olduğunu göstermez.

 

 

Omer’in 18.Günü- 26 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü:Tiferet’in içinde Netsah-Güzellik ve Dengenin içindeki Azim ve Kalıcılık

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Her gün yaptığımız bir mitzva üzerinde düşünmek ve bunun gerçek anlamı üzerine odaklanmak. Bu anlamı içselleştirmek. O kadar ki artık bu anlamla bütünleşmek ve artık bu mitzvayı yaptığımız her seferde bu anlamı doğal olarak hissetmek.

 

Başkaları ile-Ortak bir uzlaşma noktası bularak insanlar arasında barışı sağlamaya çalışmak. İki karşıt iddianın her birindeki içindeki gerçeklerden yola çıkarak yeni bir gerçeklik seviyesi yaratmak.

 

Kendimiz ile- Hayatımızda başımıza gelmiş olan negatif bir duruma, pozitif bir yorum getirmek.

Bir şeye bakış şeklimizi değiştirmek.

Karanlık bir duruma, daimi bir “aydınlatma ayarı” yaratmak.

 

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR