7 Mart 2021 Pazar 12:50
vakko
vakko

Gün Gün Omer Sayımı: Kölelikten Özgürlüğe, Özgürlükten bilgeliğe...

Yahudilerin Tanrı’nın İsteği’ni yerine getirmek için özgür bir halk haline gelmelerini sağlayan, sadece Pesah’ta Mısır’daki esaretten kurtulmaları değildi. Aslında Mısır’dan Çıkış, özgürlüğe giden yoldaki ilk adımdı.

Nazlı DOENYAS Kavram 9827 görüntüleme
20 Mayıs 2020 Çarşamba

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- 

“SEFIROS”- 

by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

Sefirat HaOmer- Omer Sayımı Günleri- Nedir?

Yahudilerin Tanrı’nın İsteği’ni yerine getirmek için özgür bir halk haline gelmelerini sağlayan, sadece Pesah’ta Mısır’daki esaretten kurtulmaları değildi. Aslında Mısır’dan Çıkış, özgürlüğe giden yoldaki ilk adımdı.

Bilgelerimiz, Mısır’daki esaret sırasında Yahudilerin spiritüel kirliliğin kırk dokuzuncu aşamasına kadar düştüklerini belirtir. Eğer Tanrı o anda onları kurtarmasaydı, ellinci ve en alt seviyeye kadar düşecek ve kendilerini kurtaramayacakları bir durumda bulacaklardı.   

210 yıl boyunca esir olmuş bir halkın, hiçbir şey yapmadan birdenbire bir Koenler Krallığı ve kutsal bir ulusa dönüşmesi beklenemezdi. Bu günden sonra artık İsrailoğulları kendi spiritüel seviyelerini ancak kendi çabaları ile yükseltebilecekti.

Mısır’dan Çıkış’tan yedi hafta sonra İsrailoğulları Sina Dağında Tanrı ile buluşup Tora’yı alacaktı. Acaba o zamana kadar spiritüel olarak Tora’yı almaya hazır olabilecekler miydi?

Pesah ile Şavuot arasındaki kırk dokuz günlük özel dönem, Sefirat HaOmer-Omer Sayımı günleri olarak anılır. Amaç ruhen kendini geliştirmek ve kutsal Tora'yı almaya hazırlanmaktır.

Omer’in 40. Günü- 18 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü: Yesod’un içinde Hod-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Kabul ve Tevazu

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Sinagogumuzu güzelleştirmek için bir şey yapmak.

 

Başkaları ile- Hayatına daha fazla eğitim, düzen ve disiplin katarak, hayatını daha kutsal hale getirmiş birini tanıyorsak, onu, bu konuda takdir ettiğimizi belirtmek.

 Eşimize güzel bir şey yollamak.

Eğer birisi, bizden bir hayırseverlik isterse, ona bunun yanında güzel bir söz de söylemek.

 

Kendimiz ile-Hayatımızın son on yılını gözden geçirmek. Oradaki simetriyi ve karşılaştığımız sınavlardaki ve hareketlerimizdeki güzelliği görüp takdir etmek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Omer’in 47. Günü- 25 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü:Malkut’un içinde Hod - Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Tevazu ve Kabul-

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-“Veaavta et ad.Elo-eha,behol levaveha uvhol nafşeha uvhol meodeha.-Ve Tanrın Ad.’ı tüm kalbinle,tüm ruhunla ve tüm varlığınla seveceksin” (Devarim 6:5) .Talmud (Berahot 54a), bu sözlerden,şu sonucu çıkarır: “İyi şeyler için dua edip Tanrı’ya şükrettiğimiz gibi, iyi olmayan şeyler için de yine aynı şekilde  dua edip Tanrı’ya şükretmemiz gerekir”.

“Tüm varlığınla-meodeha-nın anlamı, Tanrı’nın sana verdiği her şey için, Tanrı’ya teşekkür (modeh)etmelisin.

Tanrı’ya, sahip olduğumuz her şey için, sahip olduğumuz her şey ile teşekkür etmek.

 

Başkaları ile-Birisi için bir iyilik yaparken, onlara yardım etmek isteyen Tanrı’nın aracısı olma fırsatını bize sağladıkları için teşekkür etmek.

 

Kendimiz ile-Eğer birinin bizden etkilendiğini fark edersek, bu etkinin kaynağını, Tanrı’ya yönlendirmek. Onu, bizim bir hayranımız değil, Tanrı’nın bir hayranı olmasını sağlamak.

Alenu Leşabeah duasında söylendiği gibi: “Ki amalhut şeLeha i-çünkü  O Krallık Senin’dir”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 48. Günü- 26 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü: Malkut’un içinde Yesod-  Hakimiyet ve Onur’un içinde Temel Kurma, Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Bugün birçok kez “Tanrı’ya şükür” ve “Tanrı’nın yardımıyla” sözlerini kullanmak.

Her şeyin Tanrı’nın İsteği ile gerçekleştiğinin bilincinde olmak.

 

Başkaları ile-Tora, bir kralın, otoritesinin devamlılığını, ancak tevazu ile sağlayabileceği konusunda uyarır:“ki kendisini kardeşlerinden üstün görmesin ve emirden sağa veya sola sapmasın. Bu sayede Yisrael’in içinde, krallığı üzerindeki günlerini uzun kılacaktır-hem o hem oğulları.”(Devarim 17:20)

Başkasından daha fazla veya daha iyi bir şey yaptığımız zaman, doğal eğilimimiz, kendimizi onlardan üstün görmemiz şeklindedir. Maddi açıdan daha başarılıysak, mitzvaları yerine getirme konusunda daha hassas davranıyorsak, bizim kadar başarılı olmayan veya hassas davranmayan komşularımıza yukardan bakma eğilimimiz vardır.

Malkut’un içindeki Yesod, bizi gurura karşı uyarır. Sahip olduğumuz, ya da yaptığımız hiçbir şey “bize” ait değildir. Sahip olduklarımız, sadece Tanrı’nın bize verdikleri, yaptıklarımız ise, sadece Tanrı’nın İsteği ile yaptığımız şeylerdir.

Dolayısıyla, kendimizi başka birinden üstün görmemiz hem imkansız, hem de yasaktır.

 

Kendimiz ile- Bizi, şu anda bulunduğumuz yere getiren olaylar zincirini ve büyük resmi düşünmek.

Tanrı’nın hayatımızın her anındaki rolünü ve katkısını daha derin bir bakış açısıyla anlamaya çalışmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Omer’in 49. Günü- 27 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günü:Malkut’un içinde Malkut-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Hakimiyet ve Onur

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Bizler, Tanrı’nın eseri ve tebaasıyız.

Tanrı’nın dünyaya hükmettiğini kabul etmek ve Tanrı’ya hayatımızdaki güzellikler ve iyilikler için teşekkür etmek.

 

 Başkaları ile- Vilna Gaon, ailesine yazdığı meşhur mektubunda şöyle der:

“Kişi, bu dünyadan ayrıldığında ona sorarlar:”arkadaşını, güzel sözlerle bir kral gibi hissettirdin mi”.Tanrı’nın eşsiz benzersiz Krallığı’nı ayrı bir seviyede tutup, dünyada başka krallara yer ayırmak.

 

Kendimiz ile- Kişi, bir lider, bir kral,bir başkan olabilir.Gerçek liderlik, ancak gücün, kendi gücümüz olmadığını idrak etmemizle gelir.Bizler çok daha büyük bir şeyin temsilcileriyiz. Tanrı’nın, dünyadaki temsilcileri olduğumuzu her an aklımızda tutarsak, o zaman Tanrı’ya benzemeyi başarmış oluruz.

 

 

 

Her hafta yedi özelliğin o haftanın ana konusu olan özellikle kombinasyonu ile, kırkdokuz günün sonunda kırkdokuz kombinasyonu ele aldık. 

Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Binah-Anlayış özellikleri eklenir ve bu şekilde, dünyadaki her şeyde varolan, Tanrı’nın 10 özelliği ile ruhsal gelişim tamamlanarak saf ve bütün haline gelinir.

  Yahudiler, Mısır’dan çıkmalarından(Pesah);  sonra ellinci günde böyle bir ruh saflığı ve bütünlüğü içinde Sina Dağı’nda Tanrı’nın kendilerine verdiği Tora’yı alır.

 

Bizler de aynı atalarımızın Sina Dağı'nda yaptıkları gibi Yaşam Kaynağımız Tora'yı almaya hazırız. 

 

Şavuot'ta ve her gün yeniden.

 

Omer’in 41. Günü- 19 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü:Yesod’un içinde Yesod-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Dünyayı biraz daha kutsal ve biraz daha huzurlu bir hale getirmek için bir şeyler yapmak. Barış ile ilgili bir yazı dolaştırmak,veya yerel gazeteye sağlıklı davranışlar ve spiritüellik hakkında bir yazı yollamak.

 

Başkaları ile-Yosef,sır tutmasını bilirdi.Talmud’a göre (Sotah 36b), Firavun, Yosef’in, kendisinden daha fazla dil bildiğini dünyaya açıklamaması için yemin ettirmişti.

Aynı şekilde Yosef, asil bir kabileden geliyor olmasının, onu Mısırlı’ların gözünde daha iyi bir pozisyona getireceğinin bilincinde olmasına karşın, kimliğini yirmiiki yıl boyunca gizli tutmuştu.

Sırlar konusunda azami dikkatli olmak. İnsanların bize sırlarını anlatacak güvenli ortamı sağlamaya özen göstermek ve bu sırları hiç kimseyle paylaşmamak.

 

Kendimiz ile- Bugünden başlayarak, hayatımızın bir biyografisinin yazıldığını hayal etmek. Başkalarının, benzemek isteyecekleri bir kişi olmaya çalışmak.

Düşüncelerimizi arındırıp saflaştırmak. Onları kontrol ederek kutsal hale getirmeye çalışmak.

Sır tutan, güvenilir bir kişi olarak tanınmak.

 

Omer’in 42. Günü- 20 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günüYesod’un içinde Malkut-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki  Hakimiyet ve Saygınlık

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Eve girerken veya çıkarken mezuzayı öpmek. Her şeyi Tanrı’nın yarattığını ve her an, nerede olursak olalım ne yaptığımızı izlediğini hatırlamak.

 

Başkaları ile-Cemaatteki ihtiyaçlı veya başka bir şekilde mağdur olan kişilere yardım etmek için önayak olmak. Kendimiz yardımcı olarak başkaları için örnek teşkil etmek.

 

Kendimiz ile- Bize zarar vermiş olan kişilerden intikam almaya çalışmamak. Başımıza gelen her şeyin bir sebebi olduğunu ve Tanrı’nın, neyi hak ediyorsak, sadece onun olmasına izin verdiğinin bilincinde olmak.

Eğer birisi bizim kalbimizi kıracak bir şekilde davranıyorsa, haksız bile olsalar, bu konuda Tanrı’nın aracıları olarak davrandıklarını anlamak, onlardan nefret etmek yerine teşekkür etmek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VII. HAFTA : MALKUT  : Hakimiyet,krallık,egemenlik,önderlik,yücelik-görkem, onur,saygınlık- (David) 

 

Omer’in 43.Günü- 21 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günüMalkut’un içinde Hesed- Hakimiyet ve Onur’un içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Yemeğe başlamadan önce durup bir parça yemek alıp bakmak.

Tanrı’nın, ihtiyacımız olan şeyleri bize sağlamak için nasıl tüm evreni planlayıp düzenlediğini farkına varıp takdir etmek. Yiyeceğimiz şeylere ait şükür dualarını söylemek.

 

Başkaları ile- Görünürde önemsiz görevleri olan kişilerin değerini anlamaya çalışmak.

Hayatımıza katkıda bulunan ve görevini yapan, kapıcı,postacı,çöp toplayıcısı veya diğer başka kişilere teşekkür etmek.

Kral’ın yüceliği, halkının çokluğuyla ölçülür” (Mişle 14:28). Birçok kişi O’na,hep beraber hizmet edildiği zaman, Tanrı’nın Onuru herkes tarafından hissedilmiş olur. 

 

Kendimiz ile- Yaratılış’ın İlahi düzeninde varoluşumuzun anlamının ve öneminin farkında olmak.

Tanrı’nın aracıları olduğumuzun ve O’nun, bizim vasıtamızla dünyanın ihtiyaçlarını karşıladığının bilincinde olmak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 44.Günü- 22 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günüMalkut’un içinde Gevura-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Başımıza gelen her şeydeki adaleti “görmek”.

Tanrı’nın Krallığı’nı kabul etmek.

 

Başkaları ile- Başkası için herhangi bir şeklide bir taahhütte bulunduysak, onu ertelememek-bugün yapmak!

 

Kendimiz ile- Kendimize hakim olmak. Bize ait olmayan bir şeyi istememek. Tanrı’nın bize, O’na en iyi şekilde hizmet etmemizi sağlayacak tüm fiziksel, duygusal ve spiritüel araçları,tam ihtiyacımız olduğu şekilde verdiğinin bilincinde olmak.Başkalarını kıskanmamız için hiçbir sebep olmadığını,çünkü onların sahip oldukları şeylerin, Tanrı hizmetimizde,’bizim’ ihtiyacımız olan şeyler olmadığını  idrak etmek.

Öfkelenmemek için kendimize hakim olmak. Çocuklarımıza bir ders vermemiz gerekiyorsa veya birisiyle bir fikir uyuşmazlığı yaşıyorsak, bunun ‘kişisel’ olmadığından emin olmak. Çocuklara bir ders vermenin amacı, tamamen onların iyiliği için olmalı, ‘bizi’ kızdırdıkları için ceza vermek değil. Eğer birisiyle bir fikir uyuşmazlığı yaşıyorsak, bunu, gerçekten onların bir hata yaptığına inandığımız için yapmak, hakarete uğradığımız düşündüğümüzden veya kendi hatamızı kabul etmekten çekindiğimiz için değil.

Her zaman hareketlerimizin ardındaki itici gücü dikkatle incelemek ve gururumuzdan değil, Tanrı Adı’na yaptığımızdan emin olmak.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 45. Günü- 23 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü:Malkut’un içinde Tiferet-Hakimiyet ve Onur’un içindeki Güzellik ve Denge

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Rabi Akiva her zaman şöyle derdi: “Tanrı’nın yaptığı her şey, olabileceklerin en iyisidir.”(Berahot 60b)

Hayatımızı olduğu gibi, olduğu şekilde kabul etmek. Tanrı’nın bize verdiği her şeyin, olabileceklerin en iyisi olduğunu ‘görmek’.

 

Başkaları ile- Eşimizi ve arkadaşlarımızın, bize, Tanrı tarafından verildiğini kabul etmek. Onları, oldukları gibi kabul etmek. Onları değiştirmeye çalışmamak.

 

Kendimiz ile- Rabbi Chaim Shmuelevitz sorar “Neden Şabat günü özel kıyafetler giymemizin, Şabat’ı onurlandırdığı söylenir? Bu güzel kıyafetleri giymek, aslında kendimizi onurlandırmak değil midir?”Bunun cevabı olarak da, ancak kendisi onurlandırılmış bir kişi, başkalarını onurlandırabilir, der.

Özellikle kutsal şeyler yaparken ve dua ederken bir büyükelçiye veya bir Krala yaraşır bir şekilde giyinmek. Bugün, Roş Hodeş için extra özel bir şey giymek.

Yaptığımız her harekette, söylediğimiz her sözde, her şeyimizle Yahudi Halkı’nı temsil ettiğimizi bir an bile aklımızdan çıkarmamak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 46. Günü- 24 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günüMalkut’un içinde Netsah-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki Sonsuzluk

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Tanrı’nın, İsrail topraklarını Yahudiler’e vermesi; O’nun dünyadaki ezeli ve ebedi Malchut –Hakimiyetinin, Krallığının çok açık bir ifadesidir. Amida dualarında şu kısma dikkat etmek: “vetehezena enenu beşuveha leTsiyon berahamim-gözlerimiz Senin merhametle Sion’a dönüşünü görsün.”

Yurdumuzun refahı, selameti için dua etmek.

Şabah duası-Şahrit’te,şu kısım tekrarlanır: “Ad.Meleh,Ad.Malah,Ad.Yimloh leolam vaed-Tanrı,Kral’dır,Tanrı,Kral’dı ve Tanrı sonsuza dek Kral olacaktır.”

Tanrı’nın sonsuz Malkut’unu ilan etmek.

 

Başkaları ile-Birisinin, bir katkıda bulunması gerektiğini idrak etmesine yardımcı olmak.

Yurdumuzda kalabilmek için çabalayan birine yardım etmek.

 

Kendimiz ile-Yurdumuza ve orada yaşayanlara yardım etmek için kendi planlarımızı gözden geçirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omer’in 34.Günü- 12 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü:Hod’un içinde Yesod-Tevazu ve Kabul’ün içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Birkot Aşahar-Sabah dualarındaki Eloay Neşama kısmını, hissederek söylemek. Tanrı’ya kim ve ne olduğumuz için şükranlarımızı ifade etmek.

Evimizi spiritüel anlamda güzelleştirmek için bir şey yapmak. Örneğin, bütün odaların kapılarında mezuza olduğundan emin olmak.

Evi daha huzurlu bir hale getirmek için bir şey yapmak. Mesela bir müzik sistemi kurmak.

Tanrı’ya aleni olarak şükretmek. Başkalarını da, Tanrı’nın onlara bahşettiği nimetlere şükretmeleri için teşvik etmek.

 

Başkaları ile-Yediğimiz yemeğe odaklanmak.  Dünyadaki farklı faktörlerin, bize bu yemeği sağlamak için bir araya geldiğini düşünmek.

Tanrı’nın, yemeğin içine koyduğu güzellikleri takdir etmek. Sadece tadı değil, görüntüsü ve dokusunun da güzelliğini fark etmek.

 İnsanları, sadece karakterlerinin tek bir yönü ile yargılamamak, onları bir “bütün “olarak görmeye çalışmak.

 

Kendimiz ile- Saflığın güzelliği üzerine odaklanmak. Baktığımız şeyleri ve aklımızdan geçenleri denetlemeye çalışmak.

Fiziksel güzellik yüzeyseldir. Sadece dışa bakmak, insanı günaha teşvik eder.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 35. Günü- 13 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günü:Hod’un içinde Malkut- Tevazu ve Kabul’ün içindeki Önderlik ve Hakimiyet

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Sabah duasında Şema’dan önceki ilk duaya odaklanmak.”yotser or uvore hoşeh-ışığı oluşturan ve karanlığı yaratan”.Tanrı’nın, yaratılışın bütünü üzerindeki hakimiyetini idrak etmek.

 

Başkaları ile-Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek için bir şeyler yapmak.Yere atılan bir şeyi toplamak,yabani otları temizlemek,görüntüyü bozan bir ağacı budamak.

Başkalarına bir tavsiye verirken empati göstermeye çalışmak. Kendimizi bu denklemin dışında tutmaya çalışmak. Başkalarına en iyi şekilde tavsiyede bulunabilmemiz için, Tanrı’nın bizi yönlendirmesi için dua etmek. 

 

Kendimiz ile- Bize verilen iyi bir tavsiyeyi dinliyor muyuz?

Yapmamız gereken, ama çok zor diye yapmayı ertelediğimiz bir şeyi bulmak.

Doğru yöne doğru bir adım atmak.

 

 

VI. HAFTA : YESOD  : Asıl,temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

 

Omer’in 36.Günü- 14 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günü:Yesod’un içinde Hesed-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Dünyayı spiritüel olarak daha iyi bir yer yapmaya çalışmak. Örneğin eğitim fırsatları yaratmak. Bir okul kurulmasına katkıda bulunmak. bir Tora tartışma grubu kurmak, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmak, dünyanın kutsiyetini arttırmaya çalışmak.

 

Başkaları ile-Dünya vatandaşı olarak, global sorunları, kendi sorunlarımız olarak kabul etmek.

Dünyaya, kendimizden daha büyük ve bizden sonra da kalacak olan bir iyilik yapmak.

 

Kendimiz ile- Bir rol modeli olmak. Dünyanın selameti için kendimizi geliştirmek. Cemaatteki yerimiz veya olmamız gereken yer üzerinde durup dürüstçe düşünmek.

Sorumluluktan kaçıp kaçmadığımız üzerine düşünmek.

Başkaları için bir ilham kaynağı olmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 37. Günü- 15 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü:Yesod’un içinde Gevura-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Bugün yemek yerken, normalde yemekten büyük bir keyif alacağımız bir parçayı tabakta bırakmak.

 

Başkaları ile- Bin yıl kadar önce Rabienu Gerşom, başkalarının mektuplarının okunmasını yasaklar. Bu şekilde, kişinin mahremiyetinin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Başkalarının özel hayatına saygı gösterdiğimizden emin olmak ve üstümüze vazife olmayan şeylere burnumuzu sokmamak.

 

Kendimiz ile- İnsanlar, normalin ne olduğunu görmek için etrafına bakar. Kişilerin yeme, içme, konuşma ve davranışları, çoğu zaman onların ait oldukları çevrenin etkisi sonucu şekillenir. Kendimiz için, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek, nasıl biri olmak istediğimize karar vermek.

‘Gerçeğe’ dayalı yeni bir hayat tarzı benimsemek.

 

 

Omer’in 38. Günü- 16 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü:Yesod’un içinde Tiferet-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Güzellik ve Uyum

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Fiziksel bir olaya,spiritüel bir boyut kazandırmak için  mum yakarız.

Bu hafta Şabat mumlarını, etrafımızda çocuklarımızla birlikte yakmak.

 

Başkaları ile- Evimizi daha sevecen bir hale getirmek için değişiklikler yapmak. Evimizde, misafirlere, başımızın üstünde yerleri olduğunu hissettiren bir ortam yaratmak.

 

Kendimiz ile-Evimizi daha saygın ve spiritüel olarak güzel bir hale getirmek.

Bugün ne giyeceğimize karar verirken, en çok dikkat çekecek değil, en saygın kıyafeti seçmek.

 

 

Omer’in 39. Günü- 17 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günüYesod’un içinde Netsah-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Kalıcılık

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Cemaatteki eğitime bir katkıda bulunmak. Bir kalem, bir konuşma, bir fikir, ne şekilde olursa olsun, bir katkıda bulunmak.

 

Başkaları ile-Çevremize karşı duyarlı olmak. Yapabiliyorsak, araba kullanmak yerine, yürümek. Eğer herkes, en azından yapabileceği mesafeler için bunu yapabilse, petrol sorunu büyük ölçüde çözülmüş olur.

Paket kağıtlarını, poşet ve yazıcı kağıtlarını tekrar kullanmak.

 

Kendimiz ile- Kendimizi, hayatımızdaki kutsiyeti arttırmaya adamak.

Kendimizi, aklımızdan geçen düşünceler hakkında daha da dikkatli olmaya adamak.Bizim için yasak olan şeylerin hayalini kurmaktan vazgeçmek.


Omer’in 33. Günü- 11 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü: Hod’un içinde Hod-Tevazu ve Kabul’ün içindeki Tevazu ve Kabul

(Lag Baomer)**

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile- Tora’nın içindeki bir bölümde başka, farklı,gizli bir anlam bulmaya çalışmak.Yaklaşımımızı derinleştirmek ve bunu bir arkadaşımızla paylaşmak.

Sefira Aomer- Bazı cemaatlerde Omer sayımı süresince, Rabi Akiva’nın, bu süre boyunca ölen öğrencilerine olan saygıdan dolayı, yeni bir şey satın alınmaz. Fakat 33. günde, ölümler durdu ve bu gün yeni bir şey satın almak serbesttir.

Bizi mutlu eden yeni bir giysi alındığı zaman söylenen şükür duası :”Baruh Ata. Ad. Elo-enu Meleh AolamŞeeheyanu  Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze- -Kutsalsın Sen, Tanrı’mız, Evren’in Kralı, çünkü bizi yaşattın, ayakta tuttun ve bu zamana eriştirdin.”Eğer bugün bu berahayı söyleme fırsatımız olursa, kelimelerin anlamı üzerine yoğunlaşmak.

 

Başkaları ile- Moşe Rabenu’nun abisi Aaron, Hod’u simgeler. Aaron’un öğrencisi olmak, onun yolunda gitmek.

Başkalarına değer verip saygı ile davranmak.

Cemaatte bir fark yaratmak, güzelleştirmek için bir adım atmak.

 

Kendimiz ile-Bugün iddialı ve gösterişli giyinmemek. Arkadaşlık ve yaklaşılabilirlilik düşünceleri doğrultusunda giyinmek.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 34.Günü- 12 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü:Hod’un içinde Yesod-Tevazu ve Kabul’ün içinde Temel Kurma ve Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile-Birkot Aşahar-Sabah dualarındaki Eloay Neşama kısmını, hissederek söylemek. Tanrı’ya kim ve ne olduğumuz için şükranlarımızı ifade etmek.

Evimizi spiritüel anlamda güzelleştirmek için bir şey yapmak. Örneğin, bütün odaların kapılarında mezuza olduğundan emin olmak.

Evi daha huzurlu bir hale getirmek için bir şey yapmak. Mesela bir müzik sistemi kurmak.

Tanrı’ya aleni olarak şükretmek. Başkalarını da, Tanrı’nın onlara bahşettiği nimetlere şükretmeleri için teşvik etmek.

 

Başkaları ile-Yediğimiz yemeğe odaklanmak.  Dünyadaki farklı faktörlerin, bize bu yemeği sağlamak için bir araya geldiğini düşünmek.

Tanrı’nın, yemeğin içine koyduğu güzellikleri takdir etmek. Sadece tadı değil, görüntüsü ve dokusunun da güzelliğini fark etmek.

 İnsanları, sadece karakterlerinin tek bir yönü ile yargılamamak, onları bir “bütün “olarak görmeye çalışmak.

 

Kendimiz ile- Saflığın güzelliği üzerine odaklanmak. Baktığımız şeyleri ve aklımızdan geçenleri denetlemeye çalışmak.

Fiziksel güzellik yüzeyseldir. Sadece dışa bakmak, insanı günaha teşvik eder.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 35. Günü- 13 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günü:Hod’un içinde Malkut- Tevazu ve Kabul’ün içindeki Önderlik ve Hakimiyet

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Sabah duasında Şema’dan önceki ilk duaya odaklanmak.”yotser or uvore hoşeh-ışığı oluşturan ve karanlığı yaratan”.Tanrı’nın, yaratılışın bütünü üzerindeki hakimiyetini idrak etmek.

 

Başkaları ile-Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek için bir şeyler yapmak.Yere atılan bir şeyi toplamak,yabani otları temizlemek,görüntüyü bozan bir ağacı budamak.

Başkalarına bir tavsiye verirken empati göstermeye çalışmak. Kendimizi bu denklemin dışında tutmaya çalışmak. Başkalarına en iyi şekilde tavsiyede bulunabilmemiz için, Tanrı’nın bizi yönlendirmesi için dua etmek. 

 

Kendimiz ile- Bize verilen iyi bir tavsiyeyi dinliyor muyuz?

Yapmamız gereken, ama çok zor diye yapmayı ertelediğimiz bir şeyi bulmak.

Doğru yöne doğru bir adım atmak.

 

 

VI. HAFTA : YESOD  : Asıl,temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

 

Omer’in 36.Günü- 14 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günü:Yesod’un içinde Hesed-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Sevecenlik ve İyilik

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Dünyayı spiritüel olarak daha iyi bir yer yapmaya çalışmak. Örneğin eğitim fırsatları yaratmak. Bir okul kurulmasına katkıda bulunmak. bir Tora tartışma grubu kurmak, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmak, dünyanın kutsiyetini arttırmaya çalışmak.

 

Başkaları ile-Dünya vatandaşı olarak, global sorunları, kendi sorunlarımız olarak kabul etmek.

Dünyaya, kendimizden daha büyük ve bizden sonra da kalacak olan bir iyilik yapmak.

 

Kendimiz ile- Bir rol modeli olmak. Dünyanın selameti için kendimizi geliştirmek. Cemaatteki yerimiz veya olmamız gereken yer üzerinde durup dürüstçe düşünmek.

Sorumluluktan kaçıp kaçmadığımız üzerine düşünmek.

Başkaları için bir ilham kaynağı olmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 37. Günü- 15 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü:Yesod’un içinde Gevura-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Disiplin ve Sınırlılık

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Bugün yemek yerken, normalde yemekten büyük bir keyif alacağımız bir parçayı tabakta bırakmak.

 

Başkaları ile- Bin yıl kadar önce Rabienu Gerşom, başkalarının mektuplarının okunmasını yasaklar. Bu şekilde, kişinin mahremiyetinin ne kadar önemli olduğunu vurgular.

Başkalarının özel hayatına saygı gösterdiğimizden emin olmak ve üstümüze vazife olmayan şeylere burnumuzu sokmamak.

 

Kendimiz ile- İnsanlar, normalin ne olduğunu görmek için etrafına bakar. Kişilerin yeme, içme, konuşma ve davranışları, çoğu zaman onların ait oldukları çevrenin etkisi sonucu şekillenir. Kendimiz için, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek, nasıl biri olmak istediğimize karar vermek.

‘Gerçeğe’ dayalı yeni bir hayat tarzı benimsemek.

 

 

Omer’in 38. Günü- 16 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü:Yesod’un içinde Tiferet-Temel Kurma ve Bağ Kurmanın içindeki Güzellik ve Uyum

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile-Fiziksel bir olaya,spiritüel bir boyut kazandırmak için  mum yakarız.

Bu hafta Şabat mumlarını, etrafımızda çocuklarımızla birlikte yakmak.

 

Başkaları ile- Evimizi daha sevecen bir hale getirmek için değişiklikler yapmak. Evimizde, misafirlere, başımızın üstünde yerleri olduğunu hissettiren bir ortam yaratmak.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR