25 Temmuz 2021 Pazar 18:07
Radisson

“Roş Aşana’yı Şabat’la birlikte kutlamayı hayırlı bir başlangıç olarak görüyorum”

Hahambaşı Rav İsak Haleva, Roş Aşana Bayramı ve girmekte olduğumuz 5781 yılı için iyi dileklerde bulundu:

Toplum 5711 görüntüleme 1 yorum
16 Eylül 2020 Çarşamba

Değerli Dindaşlarımız,                                                                                                               

Takvimimize göre Tanrısal merhamet ve bağışlanma dönemi olan Elul ayını yarıladığımız bugünleri pandemi nedeniyle her zamankinden farklı bir biçimde ve bir sakınma ortamında yaşamak durumunda kaldığımızı hepimiz biliyoruz.                                                               Neredeyse Purim’den bu yana Pesah’ı ve Şavuot’u da içine alan bu son zaman biriminde, ibadetlerimizi ve kutlamalarımızı yaşamsal boyutta tehlikeli olan bu salgın nedeniyle önemli ölçüde kısıtlamak durumunda kaldıysak da bizleri acıya boğan tüm dünyamızda kaybedilen canlar, 6 bini aşkın vatandaşımız ve 13 kıymetli dindaşımız için bugün de yürekten dualar ediyoruz.                                                                                                                                          “Tiyena Nişmatam Tserurot Bitsror Ahayim VaAşalom Amen.”                                                    Öyle görünüyor ki, şu sıralarda ülkemizde de kısmen yoğunluk kazanmaya başlayan bu pandemi ortamı bizlere esenlik ve mutluluk getirmesini dilediğimiz Roş Aşana, Yom Kipur ve Sukot’la, Simhat Tora gibi kutsal günlerimizle ibadet yoğun bir dönem olan Tişri ayı bayramlarımızda da devam edecektir.                                                                                                            Bu durum karşısında kültürümüzdeki,                                                                                                                                      “Hamira Sekanta Meisura/ Alaha’ya göre Tedbir Tehlikeden Önceliklidir”                                              prensibimiz gereği bu olağanüstü dönem için bazı olağanüstü tedbir ve tertipleri işlerliğe geçirme kararı almış bulunuyor ve istisnasız tüm dindaşlarımızın bu tedbir ve tertiplere hassasiyetle uymalarını önemle tavsiye ve rica ediyoruz.                                                         Değerli Kardeşlerimiz,                                                                                                                  Öncelikle şunu bilmenizi istiyoruz ki, alınan bu tedbirler günümüzün zor şartları karşısında konunun uzmanlarının öngörüleri çerçevesinde mevcut imkânlar ve sinagog kapasitelerimiz dikkate alınarak en küçük ayrıntısına kadar özenle hazırlanmış, ilgili danışmanlarımızca müzakere edilerek onaylanıp yürürlüğe getirilmiştir.   

Bu konuda gayret gösterenlere teşekkür ediyorum.                                                                     Buna göre; bu dönemde maalesef bazı sinagoglarımızı ibadete açamayacak, sosyal mesafeyi koruma adına mevcut sinagoglarımızda yahid kapasitemizi yarıya veya daha eksiğine indirmek zorunda kalacağız ama her bir sinagog yönetimimiz şimdiden yeni ibadet mekânları ve imkânları oluşturma çabasına girmiş bulunmaktadır.                                                                   

Yine bu döneme mahsus olarak ve gelecek yıllara örnek olmamak üzere Sidurlarımızda ve ibadetlerimizdeki bazı mitsva’ların uygulanmasında Alaha’ya uygun olmasına çok özen gösterdiğimiz bazı sadeleştirmeleri yapmış bulunuyor, bununla bireysel temasları ve aynı hacimde topluca bulunulacak zamanları asgariye indirmeyi amaçlıyoruz.                                 

İleri yaşlarda ve kronik rahatsızlıkları bulunan kardeşlerimizin bu yıla mahsus olmak üzere kalabalık ortamlarda ve uzun süreli ibadetlerde bulunmasının sakınca ve tehlikesine dikkat çekmek istiyorum.                                                                                                                                    Bu kutsal dönemde ibadetlerini evlerinde ve bireysel olarak yapmayı düşünen dindaşlarımız için bu yıla mahsus ritüelleri kapsayan dua rehberlerimiz hazırlanmaktadır.                                                                                                                               Değerli dindaşlarımızın sinagoglarımıza gelirken varsa kendi kitaplarını ve kipa, talit gibi kişisel ibadet gereçlerini beraberlerinde getirmeleri bu bakımdan çok yararlı olacaktır.                                                                                                                                                Tabii ki; sinagog yönetimlerimiz mümkün olan en geniş manadaki hizmetler için gerekli şartları ayrıca sizlere bildireceklerdir. Bunlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Ancak ibadet sırasında kendini iyi hissetmeyen dindaşlarımızın duaya ara vererek bir müddet bulundukları hacmi terk etmelerinin ve görevlilerin yardımını istemelerinin hiçbir mahzuru olmayacaktır.                                                                                                                                       Uzun süredir yaşanmakta olan bu pandemi nedeniyle çalışmaları durdurulan veya kısıtlanan sinagoglarımızın ekonomik bakımdan önemli ölçüde yetersizliklerle karşılaştıkları maalesef bir gerçek olarak karşımızdadır. Siz değerli dindaşlarımızın her zamanki cömertlikle bu yıl da yapacağınız nedava’larınızı eksik etmemenizi rica ediyorum.                                                    Bütün öteki yükümlülüklerimizde de olduğu gibi, şartların gereği olarak bazı mitsvaları fiilen yerine getiremeyecekseniz dahi, bunları ifa etmişçesine yapacağınız bağışlar sıkıntıları giderme konusunda çok önemli bir paya sahip olacaktır. Bu sözlerimi önemli bir çağrı olarak değerlendireceğinizi ummak istiyorum. 

Son olarak, altı ayını tamamladığımız bu pandemi sürecinde toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda büyük bir özveri göstererek varlıkları ve çok isabetli müdahaleleriyle güvenimizi güçlendiren başkanlarımız ve yöneticilerimize, ilgili danışmanlarımıza, değerli ravlarımıza, şohetlerimize ve din görevlilerimize, toplumsal dayanışma kurum, kuruluş ve vakıflarımızın başkan ve yöneticilerine, gerek maddi gerekse manevi desteklerini esirgemeyen siz değerli dindaşlarımıza takdir ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum.

Bu yıl Roş Aşana’yı Şabat’la birlikte kutluyor olmamızı iyi ve hayırlı bir başlangıç olarak değerlendiriyorum.

Dualarımızın kabul edilmesini dilediğimiz bugünlerde hepiniz adına Ulu Tanrı’mıza yöneliyor ve “Mekavim Liyşuateha Avot Uvanim Aniyim veEvyonim /Biz zavallı atalarla evlatlar kurtarmanı bekliyoruz” diye sesleniyoruz.                                                                                                          Burada bulunan bizler hep birlikte diliyoruz ki;                                                                               “Tihle Şana Vekilelotea Tahel Şana Uvirhotea/ Bu sene ve olumsuzlukları son bulsun da Yeni sene Bereketleriyle başlasın.” Amen

Hepinizi Kutsal Toramız’ın Berahalarıyla bereketlendiriyoruz kardeşlerim. 

Tizku Leşanim Rabot.                      Şana Tova Umeuşeret

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel