24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:43
Radisson

Soyadlarımız...HARAS, YAHNİ, MENDA, SPRİNGER..

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif 3575 görüntüleme
11 Kasım 2020 Çarşamba

HARAS 

Yazım veya okunuş şekline göre değişik yorumlar yüklenilebilir. Genelde İbranice ‘Ş’ harfi ile yazıldığında, ‘demir-ağaç-mermer isleri ustası’ gibi bir meslek adıdır. ‘Horeş’ okunursa ‘tarlayı sürmek’, farklı seslendirmeyle ‘hereş’ okunursa ‘sağır’ veya ‘sessizce, gizlice‘, ‘heres’ olarak da ‘kil’ anlamına gelebilir.

Bir yaklaşım da ‘aile, aşiret, yeşiva veya cemaat başkanı’ anlamında İbranice ‘ha Rosh’ ile ilinti olasılığıdır.

Harrash, Charas gibi yazımlarına da rastlanmaktadır.

TaNaH’ın 1.Tarihler kitabında (5:26) adı geçen Kutsal Topraklardaki ‘Hara’ adlı yerleşim yeri halen mevcuttur.

Kaynaklar: Rav David Sevi 25 Ekim 2020 tarihli iletisi; Elsdon,134; Pinto, 154.

 

HAZKİYA - HEZEKİYA - HİZKİYA

‘Tanrı Gücümdür’ anlamında bu isme TaNaH’ın değişik kitaplarında farklı kimselerin adı olarak rastlanır (1.Tarihler,3.13; 2.Tarihler, 29; Sefanya, 1:1, vs).

Ancak Yehuda devletinin on üçüncü kralı olarak 25 yaşında tahta oturan ve hükümdarlığı 29 yıl süren Hizkiya en önemlisi olup 2. Krallar kitabında (18:5) “Kendisinden önceki ve sonraki Yehuda kralları arasında onun gibisi yoktu” şeklinde anılır.

Kaynaklar: Rav David Sevi, 30 Mart 2020 tarihli ileti.

 

MARGULİS

İbranice ‘inci’ anlamına gelen Margoliot sözcüğünden türemiş bir Aşkenaz soyadıdır. ‘Perla’ şekliyle bir kadın özel adı olarak çok yaygındır.

Margulies, Margolis ve benzeri yazımları vardır.

Kaynak: Rottenberg, 283.

 

MATİTYAHU

Anlamı ‘Tanrının Hediyesi’ olan bu isme TaNaH’ın değişik yerlerinde rastlanır.(Örneğin: 1.Tarihler, 9:31 ve 16:5).

Kaynaklar: Laredo, 1/159; Denis Ojalvo, 17 Ekim 2018 tarihli iletisi.  

 

MENDA

Sözlük olarak ‘saygılarımla’ veya argoda ‘sürtük’ gibi anlamları varsa da soyadı muhtemelen İspanyada Galiçya Özerk Bölgesinde Pontevedra iline bağlı A Menda köyü iile ilintilidir.

Kaynaklar: Hatfutsot/249791; Pons Online Dictionary; Laredo, 2/820; Dict.Hanks, 2/573; Guggenheimer,507.   

 

SPRİNGER

Sözcük Almanca ‘‘atlayan (spor), sıçrayan, dans eden’ gibi anlamlarda olup aynı zamanda satranç oyununda ‘at’ taşının adıdır. Mecazi anlamda ‘hayat dolu bir kimse’yi tanımlayan bir lakap olarak da kullanılır.

Guggenheimer Almanya’da Würtemberg yakınında Springen kenti ile de bir coğrafi ilinti olasılığını da ifade eder.

Kaynaklar: Hanks, 507; Dict.Hanks., 3/391; Guggenheimer, 740.

 

YAHNİ

Bu soyadı Tevrat’ta yazılı (Sayılar, 26:12) Yakubun oğlu Simeon’un oğullarından Yahin’den türemiştir. Yabancı dillerde Jachin Jakin, Jacin, Jaquin olarak da rastlanır.

Anlamı ‘güçlendiren, sebat ettiren’dir. Kutsal Mabed Bet Amikdaş’ın girişinde simgesel iki sütundan birine Yahin adı verilmişti. (Diğerinin adı Boaz.)

İsrail’in güneyinde Sderot yakınlarında Yakhini adında bir Moşav ve ABD de Georgia eyaletinde Jakin adlı bir kent mevcuttur.

Kaynaklar: Smiths Bible Dictionary.

 

ZİFFER  

Bu Aşkenaz soyadının sözcük olarak Almanca'dan çevirisi ‘rakam, sayı, dijit’dir. Köken açısından irdelendiğinde Beit Hatfutsot ‘zeev’ sözcüğüyle ilinti kurmaktadır. Zeev, Tevrat’ta (Yaratılış 49:27) Yakup’un oğullarından Binyamin için kullandığı tanımlama olup ‘kurt’ anlamındadır. Başlangıçta özel isim iken daha sonra soyadı olarak benimsenmiştir. Değişik dillerde Wolf, Lupus, Lopez vb. karşılıkları vardır.

Lars Menk ise İbranice ‘serçe’ anlamında ‘tsipor’ sözcüğüyle ilinti kurmaktadır.

Kaynaklar: Hatfutsot/196294; Menk, 792.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel