5 Ağustos 2021 Perşembe 21:01

SOYADLARIMIZ: Adoni, Avner, Azarya, Aziel, Gago, Gayus

Naim A. GÜLERYÜZ Köşe Yazısı
18 Mart 2020 Çarşamba

 ADONİ

Bu ismin değişik yalın veya bileşik hallerine TaNaH’ın muhtelif bölümlerinde rastlanır.

Adonia veya Adoniya: Kral Davud’un dördüncü oğlu (2.Samuel 3:4, 1.Krallar 1:5,11:25 Anlamı: Tanrı Efendidir.)[1]

Adonibezek veya Adoni-Zedek: Bezek ve Yeruşalim Kralı. (Yeşu/Yeoshua 10:1). Anlamı, Doğruluk Tanrısı.

Adonikam: Babil sürgününden Yeruşalim’e dönenler arasında Adonikamoğulları’ndan 666 kişi mevcuttu. (Ezra 2:13) Kam sözcüğü İbranice ‘kalk’ veya ‘kalktı’ anlamına gelir[2].

Adoniram veya Adoram: Kral Süleyman hükümdarlığında Krallığın angaryacısı (vergi tahsildarı) görevlisi. (1.Krallar 4:6, 5:14, 12:18. 2.Samuel 20:24, 2.Tarihler 10:18). Anlamı: Tanrı Yüceltti [3].

Konumuzla ilgisi olmamakla beraber Hindistan’ın Kurnool eyaletinde Adoni isimli bir kent bulunduğunu ilginç bir not olarak ekleyelim.

 AVNER - ABNER

TaNaH’ta Abner Kral Saul'un ordusunun başkomutanı Ner oğlu Avner olarak belirtilmektedir (I Samuel 14.50-51).

Bilindiği gibi Av = Baba, Ner = Işık anlamındadır.

 AZARYA

‘Tanrı Yardım Etti’ veya ‘Tanrı Yardım Eder’ anlamında bir erkek isminden türemiştir.

TaNaH’ın değişik bölümlerinde bu isme rastlanır: Daniel’in arkadaşı (Daniel 1:6), Kral Süleyman’ın görevlilerinden Kâhin Sadok oğlu Azarya (1.Krallar 4:2), Odet oğlu Peygamber Azarya (2.Tarihler 15:1), Kral Uzeyya döneminde Kâhin Azarya (2.Tarihler 26:17).

 AZİEL

‘Tanrı Güçlüdür’ anlamında olan bu isme TanaH’ın 1.Tarihler kitabında (5:20) rastlanır.

 GAGO - GAGİN - GAGUİN

Portekizce Gago sözcüğünün karşılığı anlamı ‘kekeme’ olup fiziki bir özelliğe dayanmaktadır. Muhtemelen başlangıçta bir kişiye lakap olarak takılmış, daha sonra soyadına dönüşmüştür.

İspanya’da Galiçya Özerk Bölgesinin Pontavedra ilinde Gagin beldesiyle bir ilinti yorumu, esasen bu kökten Gagin veya Gaguin soyadlarına rastlanması nedeniyle zayıftır.

GAYUS - GAİOS

Gavius olan ilk şekli daha sonra kısaltılarak Gaius veya Caius formatında Roma halkı arasında ikinci en yaygın ön ad olarak[4] yerini almış, zamanla soyadına dönüşmüştür.[5] Helenistik dönemde Yahudiler tarafından da benimsenerek kullanılan bir Romaniot soyadı olması mümkündür.

Coğrafi açıdan bakıldığında Gaius İyon Denizindeki yedi ana adadan Paxos’un merkezi ve bir liman kenti olarak karşımıza çıkıyor. Venedik’ten ve/veya İtalya’dan ayrılmak durumunda kalan Yahudilerden bazılarının söz konusu adaya yerleşmiş ve kent adını soyadı olarak benimsemiş olmaları da bir diğer varsayımdır.

İbranice ‘seferber olmak’ anlamına da gelen Gayus Latince ‘sevinmek’ fiilinin karşılığı ‘gaudare’ ile ilintili de görülebilir.

Eliya Gayus, El Cudio, El Tiempo, El Cugueton gazetelerinde çalıştı, Journal d’Orient gazetesinde gece sekreteri ve musahhih (düzeltmen) olarak görev yaptı ve uzun yıllar matbaacılık ile uğraştı. Karmona’nın son romanı El Secreto Enterado (1930) ile Latin harflerle Hamursuz Bayramının Tarihi - Agada de Pesah kitabı dahil birçok kitap yayımladı. Emekli olduktan sonra yazılarıyla La Vera Luz ve Şalom gazetelerine katkıda bulundu.

 [1] Frederic Mc Curdy, Louis Ginzberg “Adoniya”, Jew.Encyc.1906

[2] Rav David Sevi, 11 Mart 2020 tarihli ileti.

[3] Garson B. Levi, “Adoniram”, Jew. Encyc.1906

[4] İlki Lucius

[5] Wikipedia.org/wiki/Gaius.

 

 

 

 

 

 

 Eliya Gayus (1898-1988)

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental